facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

דרושים - הלל באוניברסיטה העברית בירושלים

מנהל/ת הלל באוניברסיטה העברית בירושלים

לחברת הלל ישראל בע"מ (חל"צ) דרוש/ה מנהל/ת עבור מרכז הלל באוניברסיטה העברית בירושלים.

רקע:

הלל ישראל הנו ארגון שמטרתו להניע את מירב הסטודנטים והצעירים בישראל לקחת אחריות על זהותם היהודית על ידיי העמקת תחושת שייכותם לעם היהודי וזאת באמצעות חשיפתם והעמקת היכרותם עם המגוון הרחב של זהויות יהודיות הקיימות בעולם היהודי כיום. הלל ישראל מקדם עשייה משמעותית ושיח מעמיק בנושאי עמיות יהודית בתוך החברה הישראלית ובקרב העם היהודי ופועל כיום בשמונה מרכזים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ תוך שיתוף פעולה עם עשרות ארגונים חברתיים, מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים ומוניציפליים. מדי שנה כ- 20,000 סטודנטים וצעירים לוקחים חלק בתכניות ובאירועים המופעלים על ידי מרכזי הלל בישראל. הלל ישראל הינו חלק בלתי נפרד מהלל העולמי  אשר פועל  בכ-500 קמפוסים ב-15 מדינות שונות.

הגדרת תפקיד מנהל/ת הלל באוניברסיטה העברית בירושלים

מנהל/ת הלל באוניברסיטה העברית בירושלים עובד/ת חברת "הלל ישראל בע"מ (חל"צ)" ונושא/ת באחריות הכוללת על הצוות, התקציב והפעילויות המתקיימות במסגרת הלל באוניברסיטה העברית בירושלים.

מנהל/ת הלל באוניברסיטה העברית בירושלים עובד/ת בכפיפות ישירה למנכ"ל הלל ישראל ולסגניו.

תפקיד המנהל/ת כולל אחריות על מגוון רחב של תחומים וביניהם:

 • ייזום, תכנון והפעלת תכניות שמטרתן להניע את הסטודנטים לקחת אחריות על זהותם היהודית דרך עשייה משמעותית בקמפוס, בקהילה ובעם היהודי באמצעות חיבורם לצעירים מרחבי העולם וחשיפתם למגוון הרחב של זהויות יהודיות בארץ ובחו"ל. זאת במטרה לחזק את תחושת השייכות של הסטודנטים לעם היהודי (עמיות).
 • ניווט כללי של פעילויות הלל בקמפוס ובקהילה – פיתוח, קידום והבאה לכדי מימוש את חזון הלל תוך יצירת קבוצת מנהיגות ושכבת פעילים מקרב הסטודנטים ותוך שיתוף עם מוסדות האוניברסיטה השונים (הנהלה, אגודה, דיקנט הסטודנטים, תאי סטודנטים) ושותפים נוספים הפועלים בקהילה החברתית/חינוכית בירושלים והסביבה.
 • ייזום וניהול קשרים הדוקים עם ארגונים ארציים הפועלים בירושלים ועם ארגונים מוניציפאליים מקומיים (כגון: עיריות, מועצות מקומיות, מרכזי צעירים וכד').
 • פיתוח, הדרכה, ליווי וניהול צוות העובדים והרכזים בהלל באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • כתיבת תקציב שנתי (התקציב כפוף לאישור הנהלת החברה), ניהולו באופן מדוקדק וקיום מעקב מתמיד ומדויק אחר הוצאות כספיות. אחריות לגביית כספים מסודרת משותפים ותורמים.
 • פיתוח וגיוס משאבים מתורמים פרטיים, חברות עסקיות, עמותות חברתיות, משרדי ממשלה וקרנות מקומיות, ארציות ובינלאומיות.
 • ייצוג הלל באוניברסיטה העברית בירושלים וקידום חשיפת פעולותיו בפני ארגונים שותפים (בישראל ובחו"ל)  וכן עבודה מול אמצעי תקשורת מקומיים, ארציים ובינלאומיים.
 • הרחבת מעגל התמיכה של הלל בקרב הקהילה, המגזר העסקי, האקדמי והחברתי.
 • עדכון והעברת דיווחים שוטפים להנהלת החברה לגבי כלל תחומי הפעילות כולל תוכניות וכספים.
 • השתתפות בקורסים, השתלמויות וכנסים של ארגונים שותפים ושל הלל העולמי אשר יתקיימו מעת לעת.

היקף העסקה - משרה מלאה

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי.
 • ניסיון בפיתוח תכניות חינוכיות וניסיון ביזמות חברתית, עדיפות לניסיון עבודה עם סטודנטים וצעירים.
 • ניסיון בעבודה מול ארגונים יהודיים בינלאומיים ו/או קהילות יהודיות בחו"ל.
 • ניסיון במיון, הכשרה, הדרכה וניהול צוות עובדים/רכזים.
 • ניסיון בכתיבת תקציב, מעקב ודיווח על תנועות כספיות.
 • ניסיון ביצירת שיתופי פעולה בין ארגונים במגזר השלישי ובין מגזרים שונים במשק.
 • הבנה אמיתית של מושג העמיות היהודית ויכולת ליצור תוכניות ולפתח שותפויות המביאות לידי ביטוי הבנה זו.
 • ניסיון בגיוס משאבים - יתרון.
 • הכרות עם ירושלים בכלל ועם האוניברסיטה העברית בפרט.

הגשת מועמדות

מועמדים מוזמנים להגיש קורות חיים באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של הלל. רק פניות שהוגשו באמצעות הטופס המקוון ונמצאו מתאימות תיעננה.

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.