facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

בלוג ועדכונים

פרס על "חיזוק התנועה העולמית" הוענק להלל ישראל

על ידי הלל ישראל | דצמ 22, 2015

הלל ישראל ועמיתינו במרכזי הלל בCUNY (ניו יורק), שמחים ונרגשים על זכייתנו בהוקרה מטעם ארגון הלל העולמי על "חיזוק התנועה העולמית".

הוקרה שנתית זו ניתנת למרכז או מרכזים אשר מובילים תכניות חדשניות המביאות לחיזוק עבודתו העולמית של הארגון, בונות גשרים וקשרים בין סטודנטים ברחבי העולם, כל זאת תוך עידוד שיח בנושאי עמיות יהודית בקרב סטודנטים וצוותי הלל.

השנה, כאמור, הוענק האות להלל ישראל ולחמשת מרכזי הלל CUNY. האות הוענק לצוותי הלל ע"י אריק פינגרהאט, נשיא הלל העולמי, במסגרת אירוע הסיום של כנס הלל העולמי (Hillel International Global Assembly) אשר התקיים באורלנדו.

"הלל עולמי" הנה תכנית התמחות שנתית הנתמכת ע" פדרצית ניו יורק ומאפשרת לקבוצת סטודנטים ייחודית לקחת חלק בהתמחות מקצועית במרכזי הלל בישראל ובניו-יורק. במסגרת התכנית סטודנטים ישראלים ואמריקאים עוברים התמחות מקבילה במרכזי הלל המקומיים. עשרת הסטודנטים הישראלים המשתתפים בתכנית ועשרת הסטודנטים בניו יורק, מתמחים במרכזי הלל המקומיים באחד מהמסלולים הבאים: חינוך ושואה, צדק ותיקון עולם, שבתות וחגים, הסברה ותרבות. התכנית כוללת, מעבר להתמחות, מפגשי הכשרה לקבוצת המתמחים המקומית, אירוח אישי של קבוצת המתמחים המקבילה בארץ, טיסה להתמחות קצרה במרכז הלל מקביל בניו יורק ועוד.

אנו מצפים בהתרגשות להמשיך ולקטוף את פירות התכנית הייחודית הזו, לסייע בצמיחת הפרויקטים שיוזמים המתמחים בכל אחד ממרכזי הלל המשתתפים בתכנית ולטפח את הקשרים ואת עושר השפה העמיותית המתפתחת בקרב המשתתפים.

תמונה של צוות הלל בעת קבלת הפרס.
צוות הלל במעמד קבלת הפרס, דצמבר 2015

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.