facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

בלוג ועדכונים

"בגלל הלל..."

על ידי הלל ישראל | יול 12, 2018
טל ויצמן אזולאי, מהלל באוניברסיטת בן גוריון, יצרה סרטון קצר עבור הלל בינלאומי בו היא, וכמה מחבריה ועמיתיה, חולקים על האופן בו הלל השפיע עליהם.
חלקים מהסרט הוקרנו בגאלה השנתית של הלל בינלאומי שהתקיימה בניו יורק במאי 2018.

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.