facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

אירועי מודעות זכור וכבד 2015

במהלך השנה, סטודנטים מתכנית "זכור וכבד" של הלל ישראל יוזמים ומוציאים אל הפועל איורעים שונים שמטרתם העלאת המודעות הציבורית למצב ניצולי השואה בישראל וחינוך בנושא השואה ולקחיה. באירועים לוקחים חלק מידיי שנה אלפי משתתפים.
תכנית "זכור וכבד" של הלל ישראל הנה תכנית שנתית הפועלת עם ולמען ניצולי השואה בישראל. התכנית מופעלת בשישה מרכזי הלל ברחבי הארץ ונתמכת על ידי מענק מיוחד מועידת התביעות.
FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטמדליקנרותזיכרון

  אירוע מודעות 01

  הלל חיפה ארגנו טקס זיכרון לשואה ולגבורה, הטקס היחיד בעיר שנערך באנגלית ובכך משרת קהל רחב של תלמידי חו"ל, משתתפי מסע, עולים חדשים ועוד.
 • קבוצתדיוןיושבתבמעגל

  אירוע מודעות 02

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל באוניברסיטת תל-אביב
 • תמונהמהטקס

  אירוע מודעות 03

  הלל חיפה ארגנו טקס זיכרון לשואה ולגבורה, הטקס היחיד בעיר שנערך באנגלית ובכך משרת קהל רחב של תלמידי חו"ל, משתתפי מסע, עולים חדשים ועוד.
 • תמונהשלהקהלבטקס

  אירוע מודעות 04

  הלל חיפה ארגנו טקס זיכרון לשואה ולגבורה, הטקס היחיד בעיר שנערך באנגלית ובכך משרת קהל רחב של תלמידי חו"ל, משתתפי מסע, עולים חדשים ועוד.
 • בוריסמפצירמשוחחעםסטודנטים

  אירוע מודעות 11

  "שומרי הזיכרון": הלל בן גוריון הזמינו את בוריס מפציר אשר נתן הרצאה מרתקת תוך הקרנת קטעים מתוך סרטו "שומרי הזיכרון". הסרט צולם באתרי השמדה בעיירות יהודיות בבריה"מ לשעבר וממחיש את תחושת הזמן והמקום של האירועים הטרגיים
 • קבוצתהמשתתפים

  אירוע מודעות 09

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל בבבינתחומי הרצליה. אורגנו ע"י הלל מפגשים בצרפתית ואנגלית על מנת לתת מענה גם לסטודנטים שאינם דוברי עברית.
 • קהלהמשתתפים

  אירוע מודעות 12

  "שומרי הזיכרון": הלל בן גוריון הזמינו את בוריס מפציר אשר נתן הרצאה מרתקת תוך הקרנת קטעים מתוך סרטו "שומרי הזיכרון". הסרט צולם באתרי השמדה בעיירות יהודיות בבריה"מ לשעבר וממחיש את תחושת הזמן והמקום של האירועים הטרגיים
 • תמונהשלהאולםמלאבמשתתפים

  אירוע מודעות 12

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל באוניברסיטת תל-אביב
 • סטודנטיתעםאוריאורלב

  אירוע מודעות 13

  הלל בן גוריון הזמינו את הסטודנטים לעדות אישית מפי הסופר אורי אורלב: אורי חלר עם הקהל את סיפורו תוך שילוב קטעים מהסרט "האי ברחוב הציפורים" המבוסס על סיפור חייו.
 • קהלהצופיםבטקס

  אירוע מודעות 14

  הלל באוניברסיטה העברית בירושלים ערכו טקס בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הטקס, בו נכחו מאות סטודנטים, נערך ברחבת הדשא בכפר הסטודנטים בהר הצופים.
 • קהלהצופים

  אירוע מודעות 15

  הלל באוניברסיטה העברית בירושלים ערכו טקס בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הטקס, בו נכחו מאות סטודנטים, נערך ברחבת הדשא בכפר הסטודנטים בהר הצופים.
 • תמונהקבוצתיתשלהסטודנטיםוניצולתהשואה

  אירוע מודעות 10

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל בבבינתחומי הרצליה. אורגנו ע"י הלל מפגשים בצרפתית ואנגלית על מנת לתת מענה גם לסטודנטים שאינם דוברי עברית.
 • שניסטודנטיםנואמים

  אירוע מודעות 17

  הלל באוניברסיטה העברית יזמו את האירוע קולנוע בעיר - ערב סרטים קצרים בנוכחות היוצרים שעסק בהתבגרות וזיכרון השואה. האירוע התקיים בסינמטק ירושלים.
 • סטודנטיםמקשיביםלעדותהניצול

  אירוע מודעות 08

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל בבבינתחומי הרצליה. אורגנו ע"י הלל מפגשים בצרפתית ואנגלית על מנת לתת מענה גם לסטודנטים שאינם דוברי עברית.
 • קהלהצופים

  אירוע מודעות 18

  הלל באוניברסיטה העברית יזמו את האירוע קולנוע בעיר - ערב סרטים קצרים בנוכחות היוצרים שעסק בהתבגרות וזיכרון השואה. האירוע התקיים בסינמטק ירושלים.
 • קהלהצופים

  אירוע מודעות 19

  הלל באוניברסיטה העברית בירושלים יזמו את האירוע "איך שצחקנו בגטו..." שיחה על הומור ושואה עם היוצר רן שריג - האם מותר לצחוק על השואה?
 • IMG_9283

  אירוע מודעות 16

  הלל באוניברסיטה העברית בירושלים ערכו טקס בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הטקס, בו נכחו מאות סטודנטים, נערך ברחבת הדשא בכפר הסטודנטים בהר הצופים.
 • רןשריג

  אירוע מודעות 20

  הלל באוניברסיטה העברית בירושלים יזמו את האירוע "איך שצחקנו בגטו..." שיחה על הומור ושואה עם היוצר רן שריג - האם מותר לצחוק על השואה?
 • קהלהצופים

  אירוע מודעות 21

  הלל במכללת ספיר יזמו את האירוע: "הילדים האבודים" - בערב, ציפי ראם, סבתא של אחת הסטודנטיות בתכנית זכור וכבד, הגיעה לספר את סיפור החיים המיוחד שלה, וסיפורם של אלפי ילדים יהודים שניצלו דרך מסגרות ומשפחות נוצריות וגדלו כנוצרים. ציפי הגיעה עם בעלה שחקר את הנושא וכתב עליו ספר.
 • קהלהצופיםעומדומוחאכפיים

  אירוע מודעות 23

  הלל במכללת ספיר יזמו את האירוע: "הילדים האבודים" - בערב, ציפי ראם, סבתא של אחת הסטודנטיות בתכנית זכור וכבד, הגיעה לספר את סיפור החיים המיוחד שלה, וסיפורם של אלפי ילדים יהודים שניצלו דרך מסגרות ומשפחות נוצריות וגדלו כנוצרים. ציפי הגיעה עם בעלה שחקר את הנושא וכתב עליו ספר.
 • תמונהמהטקסעםקהלודובר

  אירוע מודעות 06

  הלל חיפה ארגנו טקס זיכרון לשואה ולגבורה, הטקס היחיד בעיר שנערך באנגלית ובכך משרת קהל רחב של תלמידי חו"ל, משתתפי מסע, עולים חדשים ועוד.
 • תמונהשלהכיתהמלאהבמשתתפים

  אירוע מודעות 07

  מפגש "זיכרון בסלון" שאורגן ע"י הלל באוניברסיטת תל-אביב
 • ציפיבוכהבהתרגשותבעתמתןעדותה

  אירוע מודעות 22

  הלל במכללת ספיר יזמו את האירוע: "הילדים האבודים" - בערב, ציפי ראם, סבתא של אחת הסטודנטיות בתכנית זכור וכבד, הגיעה לספר את סיפור החיים המיוחד שלה, וסיפורם של אלפי ילדים יהודים שניצלו דרך מסגרות ומשפחות נוצריות וגדלו כנוצרים. ציפי הגיעה עם בעלה שחקר את הנושא וכתב עליו ספר.
 • דוברבטקס

  אירוע מודעות 05

  הלל חיפה ארגנו טקס זיכרון לשואה ולגבורה, הטקס היחיד בעיר שנערך באנגלית ובכך משרת קהל רחב של תלמידי חו"ל, משתתפי מסע, עולים חדשים ועוד.
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.