facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

באנו חושך לגרש - התנדבות חנוכה 2014

 סטודנטים מהלל באוניברסיטת תל אביב ערכו במהלך החג מסיבת חנוכה לניצולי שואה בתל אביב. במסגרת האירוע הקשישים והסטודנטים עשו יחד פעילויות יצירה ומספר סטודנטיות הנעימו את האווירה בניגון מוזיקת חג. האירוע התקיים בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב וכחלק מתכנית "זכור וכבד", פרויקט של הלל ישראל הפועל עם ולמען ניצולי השואה בישראל בשישה מרכזי הלל ברחבי הארץ. הפרויקט נתמך ע"י מענק מועידת התביעות.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • מועדוןגסטהשלאגודתהסטודנטיםשותףלהתנדבות

  כל הסטודנטים המתנדבים בתמונת סיכום

 • התנדבותחנוכה

  פעילות יצירה משותפת

 • שמחהויצירהבביתהאבות

  הופעה מוסיקליות של חלילניות

 • עםתחושתסיפוקושמחה

  קבוצת "זכור וכבד" בסיום ההתנדבות

 • אווירהחגיגיתומשמחת

  הדלקת נרות ושירי חנוכה

 • יצירה

  הפעלה משותפת

 • חגחנוכהשמח

  ברכה אישית מכל סטודנט לדיירי בית האבות

 • אוירהמוסיקלית

  הופעה של סטודנטיות מתנדבות

 • התנדבות

  יצירה משותפת של חנוכיות וסביבונים

 • בשיתוףעםמועדוןגסטהשלאגודתהסטודנטים

  תכנונים אחרונים של הצוות המארגן

 • רגעלפני

  חלוקת אחריות בין הסטודנטים המשתתפים

 • מתכונניםלעשייה

  עידן מרכז מועדון ההתנדבות ג'סטה בתדריך

 • ביןלבין

  זמן לשיחה

 • התנדבותמשותפת

  מכינים חנוכיות וסביבונים

 • כולםמשתתפיםבשמחה

  בית האבות הומה בעשייה ושמחה

 • בוקרשישיעםמשמעותואור

  יוצרים יחד

 • אווירתחג

  שירי חנוכה ברקע

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.