facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

ביקור נשיא הלל העולמי - נובמבר 2014

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • תמונהקבוצתית

  הלל תל אביב

  קבוצת "זכור וכבד" של הלל באוניברסיטת תל אביב
 • נשיאהללבשיחהעםסטודנטים

  הלל תל אביב 2

  קבוצת "זכור וכבד" של הלל באוניברסיטת תל אביב
 • הנשיאוקבוצתסטודנטיםבארוחתצהריים

  הלל בטכניון

  ארוחת צהריים עם סטודנטים מהלל טכניון, משתתפי תכנית קונקטק
 • נשיאהללבשיחהעםנציגימכללתספיר

  הלל ספיר

  אריק פינגרהאט, נשיא הלל העולמי, בשיחה עם המשנה ןמנכ"ל ועם דיקן מכללת ספיר.
 • Vנשיאבארוחתערבעםסטודנטים

  הלל ספיר 2

  עם סטודנטים מהלל ספיר בארוחת ערב ב"חומוס של טחינה"
 • אריקיושבבמשרדמנהלתהללתלאביב

  הלל תל אביב 3

  במשרד מנהלת הלל תל אביב
 • שידורבתחנתהרדיוקולהנגב

  הלל ספיר 3

  אריק פינגרהאט מתראיין בתכנית "פרשים בלילה" של הלל ספיר בשיתוף רדיו קול הנגב
 • נשיאהללעםמנכלמכללתתלחי

  הלל תל חי

  אריק פינגרהאט עם אלי כהן, מנכ"ל מכללת תל חי, אלון פרידמן, מנכ"ל הלל ישראל וניאלה פילדס-אלמליח, מנהלת הלל תל חי
 • הסטודנטיםבתחנתרדיובמכללתספיר

  הלל ספיר 4

  אריק פינגרהאט בראיון לתכנית "פרשים בלילה"
 • נשיאהללונשיאאוניברסיטתתלאביב

  הלל תל אביב 4

  נשיא הלל העולמי עם נשיא אוניברסיטת תל אביב
 • תמונהקבוצתיתמפגישהעםנשיאאוניברסיטתתלאביב

  הלל תל אביב 5

 • אריקנשיאהללמשוחחעםסטודנטים

  הלל תל אביב 6

  אריק פינגרהאט משוחח עם קבוצת "זכור וכבד" של הלל באוניברסיטת תל אביב
 • תמונהקבוצתיתברדיוקולהנגב

  הלל ספיר 5

  אריק פינגרהאט עם קבוצת "פרשים בלילה" של הלל ספיר
 • אוכליםארוחתערבעםסטודנטים

  הלל ספיר 6

  ארוחת ערב ב"חומוס של טחינה" בשדרות
 • תמונהשלנשיאהללעםצוותהמרכז

  הלל ספיר 7

  אריק פינגרהאט עם צוות הלל ספיר
 • חזרותלמחזמרהיפהוהחיה

  הלל ירושלים

  אריק פינגרהאט ואלון פרידמן צופים בחזרות למחזמר "היפה והחיה" באולם בית הלל המשופץ
 • הנשיאמשוחחעםקבוצתסטודנטים

  הלל ירושלים 2

  אריק פינגרהאט משוחח עם קבוצת סטודנטים מהלל ירושלים
 • תמונהשלצוותהללישראלוצוותמכללתספיר

  הלל ספיר 8

  אריק פינגרהאט, נשיא הלל העולמי, אלון פרידמן, מנכ"ל הלל ישראל, רותם אוחנה, מנהלת הלל ספיר, פרופ' אבי בסר, משנה למנכ"ל מכללת ספיר ועידן גולדברגר, מנהל פיתוח משאבים במכללת ספיר.
 • תמונהקבוצתית

  הלל ירושלים 3

  נשיא הלל העולמי יחד עם צוות וסטודנטים מהלל באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • תמונהקבוצתית

  הלל בבינתחומי

  אריק פינגרהאט, אלון פרידמן וצוות הלל בבינתחומי הרצליה
 • נשיאהללבשיחהערהעםסטודנטית

  הלל בבינתחומי 2

  אריק משוחח עם שני, סטודנטית פעילה בהלל בבינתחומי הרצליה
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.