facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

הלל עולמי - ינואר 2017

אלבום תמונות ממשלחת "הלל עולמי" במסגרתה 10 מתמחים ממרכזי הלל בניו יורק ביקרו את עמיתיהם במרכזי הלל בישראל.

הלל עולמי הנו פרויקט המשותף לחמשת הללים בניו יורק (CUNY) ושמונת ההללים בישראל אשר זכה בפרס על חדשנות ויצירתיות.  מטרת הפרויקט לחבר סטודנטים ממקומות שונים בעולם ולאפשר להם להעמיק ולחקור את המציאות המורכבת והמשתנה של העם היהודי וזאת דרך מפגש עם סטודנטים אחרים המעוניינים גם בחיזוק זהותם היהודית, הקשר שלהם עם ישראל , התחדשות והמשכיות. הלל עולמי הינה תוכנית חדשנית וייחודית המחזקת תחושת ותודעת עמיות יהודית גלובאלית בקרב סטודנטים.
התכנית נתמכת ע"י פדרציית ניו-יורק, UJA Federation of New York

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • מטייליםבמפלסער

  הלל עולמי 01

 • שניסטודנטיםבטיול

  הלל עולמי 02

 • משחקיגיבושבשטח

  הלל עולמי 03

 • סטודנטיםמטיילים

  הלל עולמי 04

 • משחקיגיבושבשטח

  הלל עולמי 05

 • טיולגיפים

  הלל עולמי 06

 • טיולגיפים

  הלל עולמי 07

 • טיולגיפים

  הלל עולמי 08

 • סדנתקרמיקה

  הלל עולמי 09

 • ארוחהמשותפתבמסעדה

  הלל עולמי 10

 • שניסטודנטיםעושיםפרצופיםלמצלמה

  הלל עולמי 11

 • שלושסטודנטיותמחייכות

  הלל עולמי 12

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.