facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • זכור וכבד - מפגש פתיחת שנה חורף 2017

 • צוות הלל באוניברסיטת חיפה ובטכניון

 • קולותהמזרח

  Kolot_mizrach_web

 • Poster

  Sabra By Choice

 • תמונהשלאריןעםתורמים

  מפגש עם ארין שרוד

 • תמונהקבוצתיתאריןוהסטודנטים

  מפגש סטונדטים עם ארין

 • פוסטרפרסוםלמשלחת

  צבר מבחירה

 • טיולעםיהודיםמעולםבגלילהעליון

  שביל חוצה שלגים

 • אירוח בחצר של גודרון

 • הלל טכניון בMIT

 • תמונהקבוצתיתשלהמשתתפיםהישראלים

  משלחת המיוחסים

 • תמונהקבוצתיתבפראג

  משלחת המיוחסים

 • תמונהשלסטודנטיתוסבתא

  צילומי סבתא

 • הדלקתנרותחנוכהעםותיקיםושורדישואה

  הדלקת נרות חנוכה עם ותיקים

 • erin_schrode_full eng_pic

 • erin_schrode_full eng_pic

 • אריןשרודמגיעהלאוניברסיטתתלאביב

  erin_schrode_full he_pic

 • HowCanWEChangetheWorld

  Erin Schrode is coming to TAU

 • צוותהללישראלתשעח

  הכשרת צוות בתל חי 2017 (2)

 • erin_schrode_he_web

 • HowCanWEChangetheWorldComehearErinSchrodesthoughtsonthepowerofyoungpeople

  erin_schrode_he_web

 • connectors_web

 • AnewprogramforRussian-speakingstudents

  connectors_web

 • AnewprogramforRussianspeakingstudents

  Connectors

 • לימודהשואהוהתנדבותעםשורדישואה

  זכור וכבד

 • סמינרייחודיעםסטודנטיםיהודייםמכלהעולם

  סמינר מנהיגות

 • darush_rakaz_web

 • Books10-aviv-_banner

 • פרויקטגברתעםסלים

  gveret_web_2

 • צוותהללבמכללההאקדמיתתלחי

  hillel staff

 • Passages מבינה

 • HillelStudentsEncounterwithPassages

  Hillel Students Encounter with "Passages"

 • 10999258_1020770567952942_3841399317979124639_n

 • פעילות הלל תל אביב

 • פעילות הלל תל אביב

 • זכור וכבד ירושלים תערוכה - קרדיט לאליאור בן חיים- קבוצת הצלמים

 • CONCTECH 2BIALIK

 • משלחת קונק-טק הלל טכניון 2017, מתכוננים

 • משלחת קונק-טק הלל טכניון מתכוננת לבוסטון!

 • תכנית המיוחסים 2017 - מפגש הפתיחה

 • תכנית המיוחסים

 • חגיתשריבאווירהגלילית

  מעגלים לשמחה

 • maagalim_lesimha_mail

 • חגיתשריבאווירהגלילית

  מעגלים לשמחה

 • סטודנטיתמתכניתזכורוכבדוניצולשואה

  זכור וכבד ירושלים - קרדיט לאליאור בן חיים- קבוצת הצלמים

 • סטודנטיםשלתכניתזכורוכבדבתערוכה

  משתתפי תכנית זכור וכבד

 • סטודנטיםמתכניתזכורוכברבתערוכהבנושאהשואה

  זכור וכבד. תודה לצלם: אליאור בן חיים - קבוצת הצלמים

 • StudentscelebratingShavout

  shavout

 • תיקון ליל שבועות

 • הדלקת נרות עם שורד שואה

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.