facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • Books10-aviv-_banner

 • פרויקטגברתעםסלים

  gveret_web_2

 • צוותהללבמכללההאקדמיתתלחי

  hillel staff

 • Passages מבינה

 • HillelStudentsEncounterwithPassages

  Hillel Students Encounter with "Passages"

 • 10999258_1020770567952942_3841399317979124639_n

 • פעילות הלל תל אביב

 • פעילות הלל תל אביב

 • זכור וכבד ירושלים תערוכה - קרדיט לאליאור בן חיים- קבוצת הצלמים

 • CONCTECH 2BIALIK

 • משלחת קונק-טק הלל טכניון 2017, מתכוננים

 • משלחת קונק-טק הלל טכניון מתכוננת לבוסטון!

 • תכנית המיוחסים 2017 - מפגש הפתיחה

 • תכנית המיוחסים

 • חגיתשריבאווירהגלילית

  מעגלים לשמחה

 • maagalim_lesimha_mail

 • חגיתשריבאווירהגלילית

  מעגלים לשמחה

 • סטודנטיתמתכניתזכורוכבדוניצולשואה

  זכור וכבד ירושלים - קרדיט לאליאור בן חיים- קבוצת הצלמים

 • סטודנטיםשלתכניתזכורוכבדבתערוכה

  משתתפי תכנית זכור וכבד

 • סטודנטיםמתכניתזכורוכברבתערוכהבנושאהשואה

  זכור וכבד. תודה לצלם: אליאור בן חיים - קבוצת הצלמים

 • StudentscelebratingShavout

  shavout

 • תיקון ליל שבועות

 • הדלקת נרות עם שורד שואה

 • טיולשלסטודנטיםמכלהעולםבצפון

  שביל חוצה פלגים מרץ 2017

 • סטודנטיםמהארץומהעולםמטייליםבצפון

  חוצה פלגים מרץ 17

 • הללבאוניברסיטתחיפהובטכניוןמחפשיםמנהלתכניות

  דרוש : מנהל תכניות

 • סיפורה של עיר

 • שחרית תלם 13

 • לח

  תמונה 1

 • hillel all logos Bgu_english

 • תוצרשלבלייהושיכובגיאולוגי

  אכילת סופגניות על סיפו של מכתש

 • תמונה 1

 • דרושיםרכזתזכורוכבד

  darush_zhor_web

 • דרושיםרכזתזכורוכבד

  darush_rakaz_zehor_mail

 • ביתמדרשלזכיותאדם

  drush_rakaz_a2

 • דרושיםביתמדרשלזכויותאדם

  drush_rakaz_web

 • קולותהמזרחדרושיםרכז

  darush_rakaz_web

 • קולותהמזרחמשרתרכז

  darush_rakaz

 • צבע לחיים קאבר-2

 • IMG_8593

 • IMG_8593

 • הגשתמעומדותרכזתחבורותשבת

  havurot_drushim

 • הגשתמעומדותעבוררכזתחבורותשבת

  havurot_drushim_web

 • 20046536_1622094481157545_2621119807966775205_n

 • 20046536_1622094481157545_2621119807966775205_n

 • 20232810_1622094871157506_6670968475444992982_o

  1צוות

 • 20232071_1622094714490855_2806434351993597301_o

  צוות2

 • 20232156_1622095224490804_5021227883980006697_o

  צוות3

 • 20231989_1622095064490820_8135893794466938888_o

  צוות4

 • 20229552_1622095537824106_8249528230689397941_o

  צוות5

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.