facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • חבורותשבת

  moadei_aruhot_web

 • bci_summer_camp_web

 • bci_summer_camp_web

 • 20180219_131913_HDR

 • IMG_9994

  IMG_9994

 • IMG_9996

  IMG_9996

 • IMG_9990

  IMG_9990

 • IMG_9935

  IMG_9935

 • IMG_9979

  IMG_9979

 • IMG_0231

  IMG_0231

 • IMG_9936

  IMG_9936

 • IMG_0209

  IMG_0209

 • IMG_0205

  IMG_0205

 • IMG_0071

  IMG_0071

 • IMG_0092

  IMG_0092

 • IMG_0087

  IMG_0087

 • IMG_0194

  IMG_0194

 • IMG_0195

  IMG_0195

 • IMG_0193

  IMG_0193

 • IMG_9962

  IMG_9962

 • IMG_9945

  IMG_9945

 • IMG_0113

  IMG_0113

 • IMG_0122

  IMG_0122

 • IMG_0112

  IMG_0112

 • IMG_0103

  IMG_0103

 • IMG_0098

  IMG_0098

 • IMG_0109

  IMG_0109

 • IMG_0031

  IMG_0031

 • IMG_0002

  IMG_0002

 • משתתפיםלידהכינרת

  משתתפים ליד הכינרת

 • IMG_9986

  IMG_9986

 • IMG_0311

  IMG_0311

 • IMG_03111

  IMG_0311(1)

 • 20180105095719_IMG_9838

  20180105095719_IMG_9838

 • 20180105075653_IMG_9664

  20180105075653_IMG_9664

 • 20180105080923_IMG_9768

  20180105080923_IMG_9768

 • 20180105075840_IMG_9696

  20180105075840_IMG_9696

 • 20180105075909_IMG_9702

  20180105075909_IMG_9702

 • 20180105095213_IMG_9827_1

  20180105095213_IMG_9827_1

 • Parashim-balayla-2018_COVERS-web (2)

 • לוגומיזםהשבת

  לוגו מיזם השבת

 • לוגועמותתשערים

  לוגו עמותת שערים

 • תוכניתרדיובשםפרשיםבלילה

  פרשים בלילה

 • IMG_7091

  IMG_7091

 • IMG_7164

  IMG_7164

 • למצגת

  למצגת

 • צילוםשלהאוהל

  Art to Get 17

 • סטונדטיםבפעילותבאוהל

  Art to Get 16

 • צילוםשלהאוהל

  Art to Get 15

 • סטונדטיםמצייריםבאוהל

  Art to Get 14

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.