facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • ביתמדרשלזכיותאדם

  drush_rakaz_a2

 • דרושיםביתמדרשלזכויותאדם

  drush_rakaz_web

 • קולותהמזרחדרושיםרכז

  darush_rakaz_web

 • קולותהמזרחמשרתרכז

  darush_rakaz

 • צבע לחיים קאבר-2

 • IMG_8593

 • IMG_8593

 • הגשתמעומדותרכזתחבורותשבת

  havurot_drushim

 • הגשתמעומדותעבוררכזתחבורותשבת

  havurot_drushim_web

 • 20046536_1622094481157545_2621119807966775205_n

 • 20046536_1622094481157545_2621119807966775205_n

 • 20232810_1622094871157506_6670968475444992982_o

  1צוות

 • 20232071_1622094714490855_2806434351993597301_o

  צוות2

 • 20232156_1622095224490804_5021227883980006697_o

  צוות3

 • 20231989_1622095064490820_8135893794466938888_o

  צוות4

 • 20229552_1622095537824106_8249528230689397941_o

  צוות5

 • 20229627_1622094944490832_6190316199281894022_o

  צוות6

 • 20158044_1622094597824200_167802825551219655_o

  צוות7

 • 20157148_1622095494490777_3779185176707307303_o

  צוות8

 • 20121486_1622094931157500_6875083742945324301_o

  צוות9

 • 20155920_1622094474490879_3850511530718463679_n

  צוות10

 • 20121466_1622094704490856_1021835932140190553_o

  צוות11

 • 20121248_1622094554490871_7366222228112740474_o

  צוות12

 • 20121482_1622095317824128_5132119858478304783_o

  צוות13

 • 20117226_1622095431157450_8419832776190408749_o

  צוות14

 • 20117225_1622094684490858_3903149740224874053_o

  צוות15

 • 20116803_1622094821157511_4925740857501646121_o

  צוות16

 • הלל עולמי 2-1- מוקטן

 • סטודנטיםבחגיגותיוםהעצמאותבברוקקולג

  הלל עולמי 1

 • סטודנטיותבחגיגותיוםהעצמאותבברוקקולג

  הלל עולמי 2

 • משלחתהללעולמילניויורק

  הלל עולמי 3

 • חגיגותיוםהעצמאותבברוקקולג

  הלל עולמי 4

 • משלחתהללעולמילניויורק

  הלל עולמי 5

 • סטודנטיותבמשלחתלניויורק

  olami

 • סטודנטיםבתיקוןלילשבועותחברתי

  שבועות

 • צילוםשלשלוחןבביתשלדבורהנדיב

  סיפורה של עיר דבורה

 • סטודנטיםוצעיריםמהעולםבטיול

  חוצה פלגים מרץ 2017

 • plagim

 • end_of_year_web-cover-IDC-eng

 • end_of_year_web-cover-IDC

 • great-summer_site-banner_IDC

 • simester-B-EXAMS_cover_IDC

 • לגבעומר11

  לג בעומר 11

 • לגבעומר10

  לג בעומר 10

 • לגבעומר9

  לג בעומר 9

 • לגבעומר8

  לג בעומר 8

 • לגבעומר7

  לג בעומר 7

 • לגבעומר6

  לג בעומר 6

 • לגבעומר5

  לג בעומר 5

 • לגבעומר4

  לג בעומר 4

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.