facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • דוגמהללוחמשחקוקלפיםשניתןלהוריד

  לוח עם קלפים

 • משה והים - גרפיקה לקלפים

 • שלח את עמי - לוח משחק

 • HUMANSמצלמיםחירות

  פסח HUMANS WEB (1)

 • israel-flag-icon-free-download

 • russia-flag-icon-free-download

 • the-united-states-flag-icon-free-download

 • משה והים - גרפיקה לקלפים

 • israel-flag-medium

 • PressherefortheHebrewGame

  israel-flag-Hebrew Game

 • שלח את עמי - לוח משחק

 • לינקלהרצאותהללאונליין

  hillel@home

 • ExperienceHillelHome

  hillel@home

 • סמינר מנהיגות 2020

 • סמינרמנהיגות2020

  סמינר מנהיגות 2020

 • סמינרמנהיגות2020

  Seminar-leadership_2020

 • תמונהשלסטודנטיםמתנסיםבפוטותרפיהבקורסצילוםהללספיר

  פתיחת קורס Humans of Otef Gaza

 • תמונהשלהאירועיםשלהללהמתכונניםבסמסטרבבקמפוסספיר

  פתיחת סמסטר ב

 • מודעתדרושיםלגייסרכזתשיווק

  הלל תל חי מגייסים רכזת שיווק

 • semester_b_web cover 737x461

 • דרושלהללספיררכזמדיה

  מודעת דרושים לרכז

 • פרסוםלקמפין

  קמפין לקשר עם יהדות ארהב

 • פרסוםלהעלאתמודעותלמשבר

  קמפיין על ישראל ויהדות ארהב

 • פרסוםעליהדותארצותהברית

  קמפין להעלאת מודעות

 • פרסוםלהעלאתמודעותעליהדותארהב

  קמפין להעלאת מודעות בין ישראל לארהב

 • TelHai_Religion&state_covers-website

 • Zoom In Hillel

 • TakeapictireofyourJewishstory

  Zoom In Hillel

 • מסיבתנוביגודירושלמית

  נוביגוד בקטע אחר

 • משלחת לקליפורניה

 • מגלים את יהדות ארצות הברית עם הלל

 • IMG-20191215-WA0011

 • מגלים את יהדות ארצות הברית בקמפוס

 • 35d45850-ea91-4bce-85c8-ac68747438f4

 • השתתפותבמחנהקיץ

  bci_2019_web (1)

 • blue-snow

 • 9hIMx2gsG1

 • מבצע חתונה - חדר בריחה

 • ארוחותשבתכמושמתאיםלך

  ארוחות שבת כמו שמתאים לך

 • חגההודיה

  חג ההודיה

 • Thanksgiving_2019_covers-fb

 • כוורתתמונותמפעילות

  כוורת לאתר פתיחת שנה

 • טיוללכרמללסטודנטיםוסטודנטיות

  trip_shabat_hillel_TLV_2019_web_pic 736x460

 • תכניתלסטודנטיםוסטודנטיותחובביצילום

  zoom in תכנית לסטודנטים וסטודנטיות חובבי צילום

 • מוזה מקומית תשפ

 • talking academy BGU

 • talking academy BGU_סטודנטים מדברים אקדמיה

 • משלחתלמוסקבההללירושלים

  הלל ירושלים מדברים אקדמיה

 • גברת עם סלים

 • משלחתטכנולוגיתלקליפורניה

  Reverse-Birthright תגלית הפוכה

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.