facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • zoominenglishWEB

  zoom in english WEB

 • זוםאין-גודללאתר

  זום אין - גודל לאתר

 • כוורת אירועי עבר

 • כוורת סטודנטים

 • flowers

 • here_and_there_1280x720

 • ותיקהוסטודנטיתלומדותאתפרשתהשבוע

  WhatsApp Image 2020-05-13 at 18.06.18 (1)

 • שבוע הנתינה 90 אחוז ערוך

 • הכנסולתרום

  שבוע הנתינה 90 אחוז ערוך

 • שבוע הנתינה 90 אחוז

 • 2LetMyPeopleGo-Boardpdf

  2.Let My People Go - Board.pdf

 • israel-flag-icon-free-download

  israel-flag-icon-free-download

 • Zoom in - First place

 • Zoom in - First place

 • Zoom in - First place

 • משחקסדרפסחמפגשים

  פעילות בימי קורונה

 • סטודנטמחלקארוחותשישיבזמןהקורונה

  WhatsApp Image 2020-03-27 at 13.59.28

 • דוגמהללוחמשחקוקלפיםשניתןלהוריד

  לוח עם קלפים

 • משה והים - גרפיקה לקלפים

 • שלח את עמי - לוח משחק

 • HUMANSמצלמיםחירות

  פסח HUMANS WEB (1)

 • israel-flag-icon-free-download

 • russia-flag-icon-free-download

 • the-united-states-flag-icon-free-download

 • משה והים - גרפיקה לקלפים

 • israel-flag-medium

 • PressherefortheHebrewGame

  israel-flag-Hebrew Game

 • שלח את עמי - לוח משחק

 • לינקלהרצאותהללאונליין

  hillel@home

 • ExperienceHillelHome

  hillel@home

 • סמינר מנהיגות 2020

 • סמינרמנהיגות2020

  סמינר מנהיגות 2020

 • סמינרמנהיגות2020

  Seminar-leadership_2020

 • תמונהשלסטודנטיםמתנסיםבפוטותרפיהבקורסצילוםהללספיר

  פתיחת קורס Humans of Otef Gaza

 • תמונהשלהאירועיםשלהללהמתכונניםבסמסטרבבקמפוסספיר

  פתיחת סמסטר ב

 • מודעתדרושיםלגייסרכזתשיווק

  הלל תל חי מגייסים רכזת שיווק

 • semester_b_web cover 737x461

 • דרושלהללספיררכזמדיה

  מודעת דרושים לרכז

 • פרסוםלקמפין

  קמפין לקשר עם יהדות ארהב

 • פרסוםלהעלאתמודעותלמשבר

  קמפיין על ישראל ויהדות ארהב

 • פרסוםעליהדותארצותהברית

  קמפין להעלאת מודעות

 • פרסוםלהעלאתמודעותעליהדותארהב

  קמפין להעלאת מודעות בין ישראל לארהב

 • TelHai_Religion&state_covers-website

 • Zoom In Hillel

 • TakeapictireofyourJewishstory

  Zoom In Hillel

 • מסיבתנוביגודירושלמית

  נוביגוד בקטע אחר

 • משלחת לקליפורניה

 • מגלים את יהדות ארצות הברית עם הלל

 • IMG-20191215-WA0011

 • מגלים את יהדות ארצות הברית בקמפוס

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.