facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • ניצולשואהנותנתעדות

  זיכרון בסלון 01

 • ניצולוסטודנטלוחציםידיים

  זיכרון בסלון 02

 • ניצולהבמתןעדות

  זיכרון בסלון 03

 • מעגלישיח

  זיכרון בסלון 04

 • דירהמלאתסטודנטים

  זיכרון בסלון 05

 • סטודנטיתבפתיחתהאירוע

  זיכרון בסלון 06

 • ניצולבמתןעדות

  זיכרון בסלון 07

 • ניצולהבמתןעדות

  זיכרון בסלון 08

 • סטודנטיםכותביםעלהלוח

  ימי תודה 02

 • סטונדטיםהמשתתפיםביוזמה

  ימי תודה 03

 • מעגלישיח

  ימי תודה 04

  מעגלי שיח
 • מעגלישיח

  ימי תודה 05

  מעגלי שיח
 • סטודנטיתכותבתעלהלוח

  ימי תודה 01

 • Lag Baomer

 • גיוסרכזיםלהללבבינתחתומי

  idc_drushim_rakazim_web

 • ארוחתשבתעםחייליםבודדים

  friday_dinner_soldier_web (1)

 • קרנבללגבעומרבבינתחומי

  lag-baomer-2018_english_web-cover

 • מסיבת עצמאות

 • פרויקטבבושקותמספרות

  babushkot_web-covers

 • בבושקותמספרות

  babushkot_web

 • 8

  8

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 5

  5

 • 4

  4

 • 2

  2

 • 1

  1

 • 3

  3

 • masa-follow_letters+photos_fb-covers

 • masa-follow_letters+photos_web-covers

 • פאנלביןדתי

  ben-dati_web

 • פאנלביןדתי

  ben-dati_web-covers

 • PLAGIM-2018_heb_web-cover

 • ארוחותשבת

  havurot-shabat_web

 • switch-language_A3_haifa-tour-web

 • המיוחסים מזמינים אתכם למפגש חילופי שפות

 • kotev_tochen פוסטר1

 • kotev_tochen_web

 • אומריםתודהלעולים

  אתגר התודה לכבוד 70 שנות עצמאות לישראל

 • אברהםרותמדבר-זיכרוןבסלוןבביתהתפוצות

  אברהם רות - זיכרון בסלון

 • זיכרון בסלון 3-1

 • זיכרוןבסלון3

  זיכרון בסלון 3

 • זיכרוןבסלון2

  זיכרון בסלון 2

 • זיכרוןבסלון6

  זיכרון בסלון 6

 • זיכרוןבסלון1

  זיכרון בסלון 1

 • זיכרוןבסלון5

  זיכרון בסלון 5

 • זיכרוןבסלון4

  זיכרון בסלון 4

 • IsraelUncovered2018Students

  Israel Uncovered 2018

 • ריטהקוגן2441900ביתהפסנתר

  אירוע מפגש עם ריטה קוגן

 • הללספירמחפשיםרכזחדש

  תכנית חדשה בהלל ספיר

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.