facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • טקסיוםהשואה

  zchor-event_jerusalem_2018_web

 • טקסיוםהשואה

  zchor-event_jerusalem_2018_mail

 • פרסוםלארוחתשבתלכבודניצולישואה

  friday_dinner_2018_web (2)

 • מעיין

 • חגית

 • יעל

 • אירועי סמסטר ב' בהלל

 • memory-in-technion_2018

 • שיר

 • רעות

 • 13497740_10210041533742932_3260108871800699049_o (1)

 • IMG_9038

 • יום - Copy

 • יום

 • pesach_web

 • אירוע פסח 4-1

 • אירועפסח1

  אירוע פסח 1

 • אירועפסח4

  אירוע פסח 4

 • אירועפסח3

  אירוע פסח 3

 • אירועפסח5

  אירוע פסח 5

 • אירועפסח2

  אירוע פסח 2

 • חופשת פסח נעימה

 • שבת חקלאית מטולה

 • יום המעשים הטובים

 • שבתחקלאית5

  שבת חקלאית 5

 • שבת חקלאית 5

 • שבת חקלאית 1-1

 • שבתחקלאית4

  שבת חקלאית 4

 • שבתחקלאית1

  שבת חקלאית 1

 • שבתחקלאית2

  שבת חקלאית 2

 • שבתחקלאית3

  שבת חקלאית 3

 • Purimeveryone

 • חגפסחשמחמהללבבינתחומי

  חג פס שמח

 • memory-in-technion_2018

 • memory-in-technion_2018

 • Captureבאנר סלון

 • זיכרוןבטכניון2018

  Captureבאנר סלון

 • memory-in-technion_2018

 • memory-in-technion_2018

 • memory-in-technion_2018

 • פעיליהללספיר

  פעילות הלל ספיר

 • memory-in-livingroom_2018_heb_web

 • publicationformemoryinthelivingroom2018

  memory in livingroom 2018

 • תמונהקבוצתית

  מפגש 2018

 • התנדבותבשוק

  יום המעשים הטובים 2018

 • תמונהקבוצתית

  Passages 01

 • תמונהקבוצתית

  Passages 02

 • תמונהקבוצתית

  Passages 03

 • תמונהקבוצתית

  Passages 04

 • סטודנטיםמתנדביםבשוק

  יום המעשים הטובים 01

  יום המעשים הטובים בהלל תל חי
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.