facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • חברותשבת

  havurot_bell_web

 • חבורותשבת

  havurot_bell_web2

 • אירועארצי

  אירוע ארצי בית אבות ריקנטי

 • אירועארצי

  אירוע שנתי - זכור וכבד תשעח

 • ארוחת שבת אתיופית

 • הרשמהלסרטמסיבתיוםהולדת

  להרשמה מוקדמת לסרט מסיבת יום הולדת

 • מסיבה עברית 2-1

 • מסיבהעברית3

  מסיבה עברית 3

 • מסיבהעברית2

  מסיבה עברית 2

 • מסיבהעברית4

  מסיבה עברית 4

 • מסיבהעברית1

  מסיבה עברית 1

 • מסיבהעברית5

  מסיבה עברית 5

 • הסודות של איידה

 • טופסהרשמהלמלגתרדיו

  הרשמה למלגת פרשים בלילה

 • חוצהפלגים1

 • חוצהפלגים1

 • חוצה פלגים 17-1

 • חוצהפלגים16

  חוצה פלגים 16

 • חוצהפלגים15

  חוצה פלגים 15

 • חוצהפלגים17

  חוצה פלגים 17

 • חוצהפלגים9

  חוצה פלגים 9

 • חוצהפלגים14

  חוצה פלגים 14

 • חוצהפלגים13

  חוצה פלגים 13

 • חוצהפלגים11

  חוצה פלגים 11

 • חוצהפלגים10

  חוצה פלגים 10

 • חוצהפלגים12

  חוצה פלגים 12

 • חוצהפלגים8

  חוצה פלגים 8

 • חוצהפלגים7

  חוצה פלגים 7

 • חוצהפלגים1

  חוצה פלגים 1

 • חוצהפלגים6

  חוצה פלגים 6

 • חוצהפלגים2

  חוצה פלגים 2

 • חוצהפלגים4

  חוצה פלגים 4

 • חוצהפלגים5

  חוצה פלגים 5

 • חוצהפלגים3

  חוצה פלגים 3

 • telhai_haredim_web

 • עוליםעלסיפור

  עולים על סיפור

 • סטונדטיםמחייכיםלמצלמה

  טליה וחבריה בקבינט

 • סטודנטיתכותבתעללוח

  עשרת ימי תודה

 • מאיהוברכהמשוחחות

  ברכה רגר ומאיה זרחיה

 • ניצולשואהנותנתעדות

  זיכרון בסלון 01

 • ניצולוסטודנטלוחציםידיים

  זיכרון בסלון 02

 • ניצולהבמתןעדות

  זיכרון בסלון 03

 • מעגלישיח

  זיכרון בסלון 04

 • דירהמלאתסטודנטים

  זיכרון בסלון 05

 • סטודנטיתבפתיחתהאירוע

  זיכרון בסלון 06

 • ניצולבמתןעדות

  זיכרון בסלון 07

 • ניצולהבמתןעדות

  זיכרון בסלון 08

 • סטודנטיםכותביםעלהלוח

  ימי תודה 02

 • סטונדטיםהמשתתפיםביוזמה

  ימי תודה 03

 • מעגלישיח

  ימי תודה 04

  מעגלי שיח
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.