facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • 35d45850-ea91-4bce-85c8-ac68747438f4

 • השתתפותבמחנהקיץ

  bci_2019_web (1)

 • blue-snow

 • 9hIMx2gsG1

 • מבצע חתונה - חדר בריחה

 • ארוחותשבתכמושמתאיםלך

  ארוחות שבת כמו שמתאים לך

 • חגההודיה

  חג ההודיה

 • Thanksgiving_2019_covers-fb

 • כוורתתמונותמפעילות

  כוורת לאתר פתיחת שנה

 • טיוללכרמללסטודנטיםוסטודנטיות

  trip_shabat_hillel_TLV_2019_web_pic 736x460

 • תכניתלסטודנטיםוסטודנטיותחובביצילום

  zoom in תכנית לסטודנטים וסטודנטיות חובבי צילום

 • מוזה מקומית תשפ

 • talking academy BGU

 • talking academy BGU_סטודנטים מדברים אקדמיה

 • משלחתלמוסקבההללירושלים

  הלל ירושלים מדברים אקדמיה

 • גברת עם סלים

 • משלחתטכנולוגיתלקליפורניה

  Reverse-Birthright תגלית הפוכה

 • משתתפיכתבהעתליטראטורה

  ליטראטורה

 • ZoomIn

  Zoom In

 • פרוסקי-היכרותעםתרבותרוסית

  פרוסקי - היכרות עם תרבות רוסית

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  משתתפי תכנית קונקטק 20119

 • מפגששלסטודנטיםישראליםמהטכניוןעםסטודנטיםאמריקאים

  תכנית קונקטק 2019

 • יוסףיידקיןמסביבלמדורה2019

  יוסף יידקין מסביב למדורה 2019

 • מסביבלמדורה

  מסביב למדורה

 • צילומיםלסרטוןפהושם

  צילומים לסרטון פה ושם

 • צוותהחדרעםאסיריציוןבביקור

  חדר בריחה מבצע חתונה

 • unnamed

 • ביןשואהלגבורה-ביןשייכותלעלייה

  בין שואה לגבורה - בין שייכות לעלייה

 • זיכרוןבסלון2019

  זיכרון בסלון 2019

 • תמונהקבוצתיתשלמשתתפישבתבשביל

  משתתפי שבת בשביל

 • TM_10116

  TM_10116

 • TM_10113

  TM_10113

 • TM_10072

  TM_10072

 • _MG_3089

  _MG_3089

 • _MG_3034

  _MG_3034

 • _MG_3033

  _MG_3033

 • _MG_3081

  _MG_3081

 • _MG_3031

  _MG_3031

 • _MG_3024

  _MG_3024

 • _MG_3018

  _MG_3018

 • _MG_2909

  _MG_2909

 • _MG_2887

  _MG_2887

 • _MG_2872

  _MG_2872

 • _MG_2851

  _MG_2851

 • _MG_2808

  _MG_2808

 • _MG_2797

  _MG_2797

 • _MG_2718

  _MG_2718

 • _MG_2762

  _MG_2762

 • _MG_2760

  _MG_2760

 • _MG_2671

  _MG_2671

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.