facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • invitation_1 (1)

 • ארוחתשישילפימסורתרוסית

  ארוחת שישי לפי מסורת רוסית

 • משלחתלוושינגטוןהלל

  משלחת וושינגטון הלל

 • מודעתדרושיםלרכזלפרויקטהללירושלים

  דרוש רכז לפרויקט

 • hillelstaff2018

  hillel staff 2018

 • israeluncovered

  israel uncovered

 • lagBaomer

  lagBaomer

 • מההסיפורשלךאתר

  מה הסיפור שלך אתר

 • zoomin_exhibition_webface736X4601

  zoom in_exhibition_web&face 736X460 (1)

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038431

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.43 (1)

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038121

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.12 (1)

 • WhatsAppImage2019-04-07at203843

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.43

 • WhatsAppImage2019-04-07at203812

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.12

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038123

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.12 (3)

 • WhatsAppImage2019-04-07at203823

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.23

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038432

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.43 (2)

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038433

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.43 (3)

 • WhatsAppImage2019-04-07at2038122

  WhatsApp Image 2019-04-07 at 20.38.12 (2)

 • WhatsAppImage2019-05-01at2155261

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.55.26 (1)

 • WhatsAppImage2019-05-01at215652

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.56.52

 • WhatsAppImage2019-05-01at2156521

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.56.52 (1)

 • WhatsAppImage2019-05-01at2155262

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.55.26 (2)

 • WhatsAppImage2019-05-01at215526

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.55.26

 • WhatsAppImage2019-05-01at215631

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.56.31

 • WhatsAppImage2019-05-01at215727

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.57.27

 • WhatsAppImage2019-05-01at2156522

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 21.56.52 (2)

 • WhatsAppImage2019-05-01at222310

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 22.23.10

 • WhatsAppImage2019-05-01at2223101

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 22.23.10 (1)

 • WhatsAppImage2019-05-01at221810

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 22.18.10

 • WhatsAppImage2019-05-01at2223102

  WhatsApp Image 2019-05-01 at 22.23.10 (2)

 • DSC02292

  DSC02292

 • DSC02321

  DSC02321

 • DSC02284

  DSC02284

 • DSC02354

  DSC02354

 • DSC02274

  DSC02274

 • DSC02306

  DSC02306

 • DSC02357

  DSC02357

 • DSC02383

  DSC02383

 • DSC02371

  DSC02371

 • DSC02369

  DSC02369

 • מההסיפורשלך-הללבאוניברסיטתתלאביב

  מה הסיפור שלך - הלל באוניברסיטת תל אביב

 • סמינרמנהיגותאפריל2019

  סמינר מנהיגות אפריל 2019

 • סטודנטיםבסמינרמנהיגות

  סמינר מנהיגות 2019

 • הפנינגשבועותהללבןגוריון

  BGU_Shavuot_2019_web_736x460

 • איורהמתאראתמטרותהארגון

  פירמידת ההשפעה של הלל

 • מצטלמיםיחדביוםמעשיםטובים

  יום מעשים טובים - צוות

 • קבוצתהמשתתפיםבתמונהמשותפת

  יום מעשים טובים - תמונה קבוצתית

 • לעשותיותרטוב-מציגיםאתהכרטיס

  לעשות יותר טוב

 • תדריךלמשתתפיםביוםמעשיםטובים

  יום מעשים טובים - תדריך

 • יוםמעשיםטובים-עוזריםלאנשים1

  יום מעשים טובים - עוזרים לאנשים 1

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.