facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • יוםמעשיםטובים-עוזריםלאנשים2

  יום מעשים טובים - עוזרים לאנשים 2

 • יוםמעשיםטובים-עוזריםלאנשים3

  יום מעשים טובים - עוזרים לאנשים 3

 • תמונהמתערוכתZoomIn

  תמונה מתערוכת Zoom In

 • מסביבלמדורההללתלאביב2019

  מסביב למדורה הלל תל אביב 2019

 • מידעעלסמינרמנהיגותשלהללומסע

  סמינר מנהיגות הלל ומסע

 • הרשמהלאירועסליחהעלהשאלה

  סליחה על השאלה אוכל רוסי

 • וותיקותוסטודנטיותמציירות

  יום המעשים הטובים 2

 • ותיקותוסטודנטיותמציירות

  יום המעשים הטובים 3

 • ותיקותוסטודנטיותמציירות

  יום המעשים הטובים

 • שבת חדש מוקטן1

 • קבוצהשלסטודנטיותבארוחתשישי

  שבת 3

 • סטודנטיותמנגנות

  שבת 2

 • יושביםומנגנים

  שבת 1

 • מפגשעםיורהללישראליוסיבייליןומנכלהללישראלאלוןפרידמן

  ביילין

 • סטודנטיותמתכניתרוטשילדיושבותבדשא

  רוטשילד מצגת

 • סטודנטיותבקבלתשבת

  שבת מצגת

 • WhatsApp Image 2019-04-10 at 17.52.14

 • cover_pesach_web

 • אמארה סטודמאייר בהלל ירושלים

 • זיכרוןבסלון-אירועישנתתשעט

  זיכרון בסלון תשע"ט

 • הרצאתושלגרמןבמסגרתזיכרוןבסלון

  בין שואה לגבורה - בין שייכות לעלייה

 • פתיחתתערוכתZoomInבהלל

  פתיחת תערוכת Zoom In בהלל

 • מפגשמנהליםפברואר2019

  IMG_20190220_232042_288

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • _MG_2421

 • _MG_2339

  _MG_2339

 • _MG_2336

  _MG_2336

 • _MG_2338

  _MG_2338

 • _MG_2324

  _MG_2324

 • _MG_2328

  _MG_2328

 • _MG_2334

  _MG_2334

 • _MG_2313

  _MG_2313

 • _MG_2315

  _MG_2315

 • _MG_2312

  _MG_2312

 • _MG_2311

  _MG_2311

 • _MG_2309

  _MG_2309

 • _MG_2310

  _MG_2310

 • _MG_2308

  _MG_2308

 • _MG_2304

  _MG_2304

 • _MG_2300

  _MG_2300

 • _MG_2307

  _MG_2307

 • _MG_2299

  _MG_2299

 • _MG_2298

  _MG_2298

 • _MG_2290

  _MG_2290

 • _MG_2295

  _MG_2295

 • _MG_2294

  _MG_2294

 • _MG_2296

  _MG_2296

 • _MG_2288

  _MG_2288

 • _MG_2286

  _MG_2286

 • _MG_2426

  _MG_2426

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.