facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • קאבר לאתר גדול

 • קאבר לאתר גדול

 • משתתפיתכניתקונקטק2018בבוסטון

  תכנית קונקטק 2018

 • connectech_cover

 • קונקטק 2018

 • קאבר לאתר

 • הזמנהלמשלחתלוושינגטוןהללבאוניברסיטההעברית

  משלחת לוושינגטון

 • ארוחות שישי אתר

 • משחקטריוויהבשםסיפורהשליהדותבריהמשלעבר

  סיפורה של יהדות בריה"מ שלעבר

 • משחקטריוויהסיפורהשליהדותבריהמלשעבר

 • משחקטריוויהעלסיפורהשליהדותבריהמלשעבר

  סיפרה של יהדות בריה"מ שלעבר

 • דיווידפרוגקטדצמבר2018

  דיוויד פרוג'קט דצמבר 2018

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  david_project_A3

 • מודעהשלמפגששלסטודנטיםישראליםואמריקאים

  Israel Uncovered

 • מודעתמשלחתלקליפורניהתכניתBCI

  משלחת לקליפורניה

 • 2018-2019DavidProjectמשתתפיתכנית

  משתתפי תכנית מסע בעקבות 2018-2019

 • משתתפיתכניתמסעבעקבות2018-2019

  משתתפי תכנית מסע בעקבות 2018-2019

 • סטודנטיםישראלים

  WhatsApp Image 2019-03-07 at 12.50.36

 • סטודנטיםעלהדשאבסופש

  סטודנטים מהלל תל חי בסופש

 • דויד 4

 • דויד4

  דויד 4

 • דויד2

  דויד 2

 • דויד5

  דויד 5

 • דויד3

  דויד 3

 • דויד1

  דויד 1

 • סטודנטיםבהכשרה

  סטודנטים מתמחים בהכשרה בבית בתפוות

 • 49461912_2440571595972825_6018896258704343040_o

 • סטודנטיםבהכשרהשלעמיונטי

  הכשרה עמיונטי 2

 • סטודנטיםבהכשרהשלעמיונטי

  הכשרה עמיונטי 3

 • סטודנטיםבביתהתפוצותעםשמואלרוזנר

  הכשרה עמיונטי 1

 • טיפ זהב מוקטן

 • הללירושלים-קמפייןבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב4

 • הללירושלים-קמפייןבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב6

 • הללבאוניברסיטההעבריתסטודנטיםמתנדביםבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב5

 • הללירושלים-קמפייןבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב1

 • הללירושלים-קמפייןבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב2

 • הללירושלים-קמפייןבמסגרתגברתעםסלים

  טיפ זהב3

 • גברת עם סלים 1-מוקטן

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 4

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 1

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 2

 • סטודנטיםשלהללירושליםשמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 3

 • IMG-20190310-WA0023

  IMG-20190310-WA0023

 • IMG-20190310-WA0020

  IMG-20190310-WA0020

 • IMG-20190310-WA0019

  IMG-20190310-WA0019

 • מדברים אקדמיה מוקטן

 • סטודנטיםבמשלחתבמוסקבה

  מוסקבה-2

 • סטודנטיםבמשלחתבמוסקבה

  מוסקבה-3

 • סטודנטיםבמשלחתבמוסקבה

  מוסקבה-1

 • ארוחות שישי הלל בן גוריון

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.