facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

השואה בעיניים חרדיות - הלל ספיר ינואר 2015

 

"השואה בעיניים חרדיות" – בחברה הישראלית כיום קיים הרושם שהקהילה החרדית אינה מכבדת את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ו/או את זכר השואה. תפיסה זו יוצרת מתח בין הקהילה החרדתית לקהילות הלא חרדיות בישראל. אך האם תפיסה זו נכונה?  סטודנטים מהלל במכללה האקדמית ספיר נפגשו עם קבוצת נשים וגברים חרדים על מנת לדון, בפעם הראשונה ובאופן אישי, בתפיסת השואה בחברה החרדית. המפגש כלל הרצאה קצרה ולאחריה שיח בקבוצות קטנות. השיח בקבוצות אפשר ניהול דיאלוג, פתוח, קשה, אישי וכן. זו הייתה חוויה משמעותית ועוצמתית לכל המשתתפים.
המפגש התקיים בשת"פ עם ארגון חברותא-איילת השחר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  מוסקבה 3

 • סטודנטיםבמשלחתלמוסקבה

  מוסקבה 1

 • ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה (2)

 • ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה (1)

 • פרסוםהרצאתושלניצןהורוביץבאונתלאביב

  ניצן הורוביץ - הנאצים של אמריקה

 • פרסוםיוזמתחדרבריחהבהלל

  חדר בריחה - מבצע חתונה

 • סטודנטיםחובביצילוםבהללתלאביב

  פרוייקט Zoom In לסטודנטים חובבי צילום

 • drushim_web

 • דרושהרכזתלתכניתמפגשיםשלסטודנטים

  drushim_web

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאיםמMIT

  connectech_web_pic

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • Haifa-manhigut_-covers-web

 • קולות המזרח

 • מסע בעקבות

 • מחנה-קיץ-בקליפורניה

 • talking_academy_19_web

 • banner hillel לאתר

 • banner hillel לאתר

 • banner hillel

 • קבוצתמשתתפיםבסמינר

  קבוצת משתתפים בסמינר

 • משתתפיםבסמינר

  משתתפים בסמינר

 • משלחתמדבריםאקדמיהלמוסקבה

  talking_academy_19_web

 • הללבאוניברסיטההעבריתהגשתמועמדותלמשלחתלמוסקבהמדבריםאקדמיה

  הלל באוניברסיטה העברית מדברים אקדמיה

 • תמונהקבוצתית

  תמונה קבוצתית

 • פעילותגיבושבערב

  פעילות גיבוש בערב

 • עםמשתתפיםנוספיםבחוץ

  עם משתתפים נוספים בחוץ

 • בפעילותבטבע

  בפעילות בטבע

 • ברורוןבכניסהעםמשתתפיםאחרים

  בר ורון בכניסה עם משתתפים אחרים

 • אוכלקדימהאוכל

  אוכל, קדימה אוכל

 • BCI-הגשת מועמדות למשלחת בקליפורניה

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  bci_2018_no_logo

 • מפגששלסטודנטיםישראליםעםסטודנטיםאמריקאים

  David Project- סופ"ש חשיפה לתדמית ישראל בקמפוסים

 • BGU-bci_covers-web_2019

 • משלחתסטודנטיםלמחנהקיץלמבוגריםבקליפורניה

  משלחת BCI

 • הרשמהלתכניתמנהיגות-סמינרבינלאומיעםאנשיםמכלהעולם

  סמינר מהניגות

 • הללבאוניברסיטההעבריתהגשתמועמדותלסמינרמנהיגות

  הלל באוניברסיטה העברית הגשת מועמדות לסמינר מנהיגות

 • הרשמהלסמינרמנהיגות

  הרשמה לסמינר מנהיגות

 • 49368809_856657481353816_3750026935019765760_n_856657474687150

 • 49285309_856658988020332_7609495645400858624_n_856658984686999

  49285309_856658988020332_7609495645400858624_n_856658984686999

 • 49368809_856657481353816_3750026935019765760_n_856657474687150

  49368809_856657481353816_3750026935019765760_n_856657474687150

 • 49376461_856629361356628_8480005423749922816_n_856629358023295

  49376461_856629361356628_8480005423749922816_n_856629358023295

 • 49389802_856661708020060_3710032762200129536_n_856661704686727

  49389802_856661708020060_3710032762200129536_n_856661704686727

 • 49419827_856629931356571_465231720791146496_n_856629928023238

  49419827_856629931356571_465231720791146496_n_856629928023238

 • 49439060_856631121356452_907972394365222912_n_856631118023119

  49439060_856631121356452_907972394365222912_n_856631118023119

 • 49442005_856657531353811_7882917738820141056_n_856657524687145

  49442005_856657531353811_7882917738820141056_n_856657524687145

 • 49241528_856660781353486_8249357802984701952_n_856660774686820

  49241528_856660781353486_8249357802984701952_n_856660774686820

 • 49442923_856662161353348_3114337638811697152_n_856662151353349

  49442923_856662161353348_3114337638811697152_n_856662151353349

 • 49454829_856630881356476_1444110645074067456_n_856630878023143

  49454829_856630881356476_1444110645074067456_n_856630878023143

 • 49180807_856661164686781_3694120930570665984_n_856661161353448

  49180807_856661164686781_3694120930570665984_n_856661161353448

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.