facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

טיול מנהלים הלל העולמי בישראל - ינואר 2015

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • מעגללימוד

  טיול מנהלים עולמי 1

  מעגל לימוד בהלל באוניברסיטת בן גוריון
 • שלושמנהלותמולהכותלהמערבי

  טיול מנהלים עולמי 2

  בכותל המערבי
 • מעגללימוד

  טיול מנהלים עולמי 3

  מעגל לימוד בהלל באוניברסיטת בן גוריון.
 • מעגללימוד

  טיול מנהלים עולמי 4

  מעגל לימוד בהלל באוניברסיטת בן גוריון
 • מנהלתהללבןגוריוןלוחצתאתידושלהנשיאלשעברפרס

  טיול מנהלים עולמי 5

  מפגש עם הנשיא לשעבר מר שמעון פרס.
 • משתתפיהתכניתיושביםבמעגלגדול

  טיול מנהלים עולמי 6

 • ארבעהממשתתפיהתכניתמחייכיםלמצלמה

  טיול מנהלים עולמי 7

 • מנהלתהללבבינתחומיהרצליהלוחצתאתידושלהנשיאלשעברפרס

  טיול מנהלים עולמי 8

  מפגש עם הנשיא לשעבר מר שמעון פרס
 • שתינשותצוותלידפסלשלהנשיאפרס

  טיול מנהלים עולמי 9

  רגע לפני המפגש עם האיש עצמו...
 • ארבעהאנשיצוותלידשלטשלהלל

  טיול מנהלים עולמי 10

 • מבקריםבמוזיאון

  טיול מנהלים עולמי 11

 • טקסהבדלהבחוף

  טיול מנהלים עולמי 12

  הבדלה בטיילת בתל אביב
 • מסייריםבתלאביב

  טיול מנהלים עולמי 13

  סיור רגלי בתל אביב.
 • מנהלתהללבןגוריוןומנהלתהללתלחי

  טיול מנהלים עולמי 14

 • נשיאמכללתספירמדברעםהקבוצה

  טיול מנהלים עולמי 15

  ביקור בהלל במכללת ספיר.
 • הקבוצהבחדרהישיבותבמכללתספיר

  טיול מנהלים עולמי 16

  ביקור בהלל במכללת ספיר.
 • מנכלהללישראלמשוחחעםהקבוצה

  טיול מנהלים עולמי 17

  ביקור בהלל במכללת ספיר.
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.