facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

יום המעשים הטובים 2016

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיתמתנדבת

  יום המעשים הטובים

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים של הלל באוניברסיטת חיפה ובטכניון מרבין בתרומה ובשמחה יחד עם חברי קהילת יהדות מתקדמת "אור חדש": אורזים ומחלקים משלוחי מנות למשפחות מעוטות יכולת וגם מפיצים אוירה פורימית ברחבי עיר .
 • קבוצתהמתנדבים

  יום המעשים הטובים 9

  הגשם לא הצליח למנוע מהסטודנטים מהלל בבינתחומי הרצליה מלחגוג את "יום המעשים הטובים" והם עשו טוב מהבוקר ועד הערב! החל מהרקדה במועדונית אנוש בהרצליה, דרך אריזת משלוחי מנות שמועברים לילדים המאושפזים בבתי חולים ועד להרקדה עם קשישים בלובי אריסון בבינתחומי הרצליה- זה היה ללא ספק יום מלא נתינה ומלא סיפוק.
 • סטודנטיםאורזיםמשלוחימנות

  יום המעשים הטובים 2

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים של הלל באוניברסיטת חיפה ובטכניון מרבין בתרומה ובשמחה יחד עם חברי קהילת יהדות מתקדמת "אור חדש": אורזים ומחלקים משלוחי מנות למשפחות מעוטות יכולת וגם מפיצים אוירה פורימית ברחבי עיר .
 • סטודנטמתנדב

  יום המעשים הטובים 10

  הגשם לא הצליח למנוע מהסטודנטים מהלל בבינתחומי הרצליה מלחגוג את "יום המעשים הטובים" והם עשו טוב מהבוקר ועד הערב! החל מהרקדה במועדונית אנוש בהרצליה, דרך אריזת משלוחי מנות שמועברים לילדים המאושפזים בבתי חולים ועד להרקדה עם קשישים בלובי אריסון בבינתחומי הרצליה- זה היה ללא ספק יום מלא נתינה ומלא סיפוק.
 • חבילותארוזותשלמשלוחימנות

  יום המעשים הטובים 11

  הגשם לא הצליח למנוע מהסטודנטים מהלל בבינתחומי הרצליה מלחגוג את "יום המעשים הטובים" והם עשו טוב מהבוקר ועד הערב! החל מהרקדה במועדונית אנוש בהרצליה, דרך אריזת משלוחי מנות שמועברים לילדים המאושפזים בבתי חולים ועד להרקדה עם קשישים בלובי אריסון בבינתחומי הרצליה- זה היה ללא ספק יום מלא נתינה ומלא סיפוק.
 • תמונהקבוצתיתשלהמתנדבים

  יום המעשים הטובים 12

  הגשם לא הצליח למנוע מהסטודנטים מהלל בבינתחומי הרצליה מלחגוג את "יום המעשים הטובים" והם עשו טוב מהבוקר ועד הערב! החל מהרקדה במועדונית אנוש בהרצליה, דרך אריזת משלוחי מנות שמועברים לילדים המאושפזים בבתי חולים ועד להרקדה עם קשישים בלובי אריסון בבינתחומי הרצליה- זה היה ללא ספק יום מלא נתינה ומלא סיפוק.
 • צוותהללחיפה

  יום המעשים הטובים 3

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים של הלל באוניברסיטת חיפה ובטכניון מרבין בתרומה ובשמחה יחד עם חברי קהילת יהדות מתקדמת "אור חדש": אורזים ומחלקים משלוחי מנות למשפחות מעוטות יכולת וגם מפיצים אוירה פורימית ברחבי עיר .
 • סטודנטיותמתנדבות

  יום המעשים הטובים 6

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון בילו מספר שעות במועדון "עמך" בעיר, תוך שירה בציבור וריקודים עם באי המועדון. הסטודנטים וקשישים רקדו, שרו, צחקו ופשוט נהנו לבלות יחד!
 • סטודנטיםבמופעמוזיקלי

  יום המעשים הטובים 8

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון בילו מספר שעות במועדון "עמך" בעיר, תוך שירה בציבור וריקודים עם באי המועדון. הסטודנטים וקשישים רקדו, שרו, צחקו ופשוט נהנו לבלות יחד!
 • זכורוכבד8

  יום המעשים הטובים 7

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון בילו מספר שעות במועדון "עמך" בעיר, תוך שירה בציבור וריקודים עם באי המועדון. הסטודנטים וקשישים רקדו, שרו, צחקו ופשוט נהנו לבלות יחד!
 • מתנדביםעםילדים

  יום המעשים הטובים 4

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון התנדבו במרכז הקליטה "יעלים" בבאר שבע שם הפעילו תחנות יצירה ויחד עם הילדים הגרים במרכז קישטו את המקום, שתלו אדניות פרי יצירתם ופשוט נהנו יחד.
 • תמונהשלחולצהאותהלבשוהמתנדבים

  יום המעשים הטובים 13

  יום המעשים הטובים בהלל במכללת ספיר
 • מתנדביםבמרכזקליטה

  יום המעשים הטובים 5

  ביום המעשים הטובים, סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון התנדבו במרכז הקליטה "יעלים" בבאר שבע שם הפעילו תחנות יצירה ויחד עם הילדים הגרים במרכז קישטו את המקום, שתלו אדניות פרי יצירתם ופשוט נהנו יחד.
 • תמונהקבוצתיתשלהמתנדבים

  יום המעשים הטובים 14

  יום המעשים הטובים בהלל ספיר
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.