facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

יוצרים שפה - ינואר 2017

יוצרים שפה הנה סדרת סדנאות המונחות על ידי אומנים דברי רוסית לקהל של סטודנטים ישראלים דוברי רוסית באוניברסיטת בן גוריון. התכנית הנה פרי יוזמה של סטודנט ממשתתפי תכנית "מסע בעקבות".

הסדנא הראשונה נערכה ב26.1.2017 לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ובמסגרתה הסטודנטים נפגשו עם קבוצה של חמש ניצולות שואה מברה"מ לשעבר. באופן "ספונטני", ללא תכנון מוקדם, הניצולות הביאו חפצים אישיים מתקופת המלחמה: תמונות, כתבות, מכתבים והסטודנטים האזינו, מרותקים, לסיפורים שסופרו ברוסית. הייתה להם הזדמנות ייחודית למשל, לראות תמונות בנות כ -100 שנים של בני משפחתה של סופיה שנספו כולם, או לקרוא את מכתבי האהבה שהיה שולח אביה של דינה לאמה בזמן שנסו על נפשם מאוקראינה למזרח. הסטודנטים הקשיבו בעניין רב, שאלו שאלות והנשים היו מוקסמות שהסיפורים כל כך מעניינים את הסטודנטים.

לאחר מכן, המנחה לאמנות החלה להעביר סדנת ״פיינט דייט״ לסטודנטים במהלכה הקשישות עברו בין כל אחד ואחת והסבירו באופן פרטני כיצד לצייר. רחלי, סטודנטית שלקחה חלק בסדנא אמרה:״ שמעתי בעבר המון עדויות של ניצולי שואה אבל לסיפורים של ניצולים מברה״מ מעולם לא נחשפתי. ממש שמחתי לשמוע הכל ולצייר ציור שלעולם לא חשבתי שאצליח״.

* "מסע בעקבות" הנה תכנית ביוזמת קרן ג'נסיס ונתמכת על ידה.
FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטקוראמכתב

  יוצרים שפה 01

 • צילוםשלהמשתתפיםבמעגל

  יוצרים שפה 02

 • סטודנטיםמציירים

  יוצרים שפה 03

 • תמונהשלמשתתפיהאירוע

  יוצרים שפה 04

 • הסטודנטיםמציירים

  יוצרים שפה 05

 • סטודנטיםמציירים

  יוצרים שפה 07

 • סטודנטיתווטרניתיחד

  יוצרים שפה 09

 • תמונהקבוצתיתעםהציורים

  יוצרים שפה 06

 • הסטודנטיםעםהתמונות

  יוצרים שפה 10

 • הסטודנטיםמצייריםעםהווטרנים

  יוצרים שפה 11

 • סטודנטיםמציירים

  יוצרים שפה 12

 • סטודנטיתמציירתעםווטרנים

  יוצרים שפה 13

 • מכתבממלחמתהעולםהשנייה

  יוצרים שפה 14

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.