facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

לקט תמונות פניקס 2 - ספטמבר 2015

תכנית שנתית יוקרתית פרי שיתוף פעולה של קרן ג'נסיס, יד ושם, הג'וינט והסוכנות היהודית. במסגרת התכנית, אשר יוצאת אל הפועל במסגרת הלל זו השנה השנייה, נבחרה קבוצה של 60 סטודנטים מאוניברסיטאות ברחבי ברית המועצות לשעבר, אליה הצטרפו 10 סטודנטים מהלל באוניברסיטת בן גוריון ומהלל במכללת ספיר. יחד הם יוצאים למשלחת בפולין וליטא, למסע בעקבות החיים היהודים לפני השואה ולאחריה. התכנית הינה בעלת דרישות גבוהות ביותר וכוללת מפגשים לפני ואחרי המשלחת ויצירת פרויקטים מקומיים בהובלת הסטודנטים, ליצירת תהליך משמעותי.

במשך השנה הסטודנטים עוברים תכנית עיונית אשר עוסקת במורכבות הזהות הישראלית-יהודית-רוסית. כחלק מהתכנית מוציאים הסטודנטים אל הפועל יוזמות המטיבות עם האוכלוסייה המקומית בבאר שבע ומעלה את סוגיות התכנית למודעות הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת ספיר.

מבין היוזמות שיצאו אל הפועל במחזור הראשון של התכנית, בהלל באוניברסיטת בן גוריון, הופק ספר המתכונים "טעם של פעם", נערכה מסיבת התרמה למען ניצולי השואה ועוד. 

תכנית פניקס היא פרי יוזמה של קרן ג'נסיס ונתמכת על ידה.
FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • תמונהקבוצתית

  פניקס 12

  ביקור ביד ושם, 10.9.2015
 • הקבוצהבכיתתלימוד

  פניקס 13

  ביקור קבוצתי ביד ושם, 10.9.2015
 • תמונהקבוצתית

  פניקס 07

  מפגש משותף לקבוצות פניקס בהלל בן גוריון ובהלל ספיר עם השחקן והיוצר אלכסיי טשייב, 2.9.2015
 • הקבוצהלומדתבמשרד

  פניקס 02

  מפגש לימוד ראשון, קבוצת פניקס בהלל ספיר, 5.7.2015
 • תמונהקבוצתית

  פניקס 01

  מפגש לימוד ראשון, קבוצת פניקס בהלל ספיר, 5.7.2015
 • מסייריםבידושם

  פניקס 14

  ביקור קבוצתי ביד ושם, 10.9.2015
 • תמונהקבוצתית

  פניקס 03

  מפגש לימוד ראשון, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון,21.06.2015
 • אלכסייטשייבמנגןבגיטרה

  פניקס 08

  מפגש משותף לקבוצות פניקס בהלל בן גוריון ובהלל ספיר עם השחקן והיוצר אלכסיי טשייב, 2.9.2015
 • סטודנטיםמעייניםבספר

  פניקס 15

  ביקור קבוצתי ביד ושם, 10.9.2015
 • שתיםמבנותהקבוצה

  פניקס 09

  מפגש לימוד, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון, 21.9.2015
 • הקבוצהצופהבסרט

  פניקס 10

  מפגש לימוד, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון, 21.9.2015
 • מרכזביתא

  פניקס 04

  מפגש לימוד, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון מתארחת במרכז היזמות "ביתא" בבאר שבע, 24.08.2015
 • הסטודנטיםמסביבלשולחן

  פניקס 06

  מפגש לימוד, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון מתארחת במרכז היזמות "ביתא" בבאר שבע, 24.08.2015
 • תמונהקבוצתית

  פניקס 05

  מפגש לימוד, קבוצת פניקס בהלל בן גוריון מתארחת במרכז היזמות "ביתא" בבאר שבע, 24.08.2015
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.