facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

משלחת עמיות לאורוגוואי - מרץ 2015

הלל באוניברסיטת בן גוריון, הלל מונטריאול והלל אורוגוואי חברו יחד ליצירת מפגש ייחודי ומשמעותי בין סטודנטים משלושת המרכזים.
במשך שבוע הסטודנטים חיו יחד במונטבידאו (בירת אורוגוואי), תיירו, התנדבו ולמדו על עצמם, על הקהילה היהודית הגלובאלית ועל החיבור של כל אחד ואחת מהם למשפחה היהודית הרחבה.
הפרויקט נתמך ע"י שותפות מונטריאול-באר שבע- בני שמעון.
FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיותמחייכותלמצלמה

  משלחת לאורוגוואי 26

  בינה וספיר בשדה התעופה, רגע לפני הטיסה לאורוגוואי :)
 • סטודנטיםצובעיםגדר

  משלחת לאורוגוואי 25

  התנדבות במרכז ילדים בשכונת מצוקה במונטבידאו.
 • סטודנטיםצובעיםגדר

  משלחת לאורוגוואי 24

  התנדבות במרכז לילדים בשכונת מצוקה במונטבידאו.
 • תמונהקבוצתית

  משלחת לאורוגוואי 23

  התנדבות במרכז ילדים בשכונת מצוקה במונטבידאו.
 • סטודנטיתעוזרתלסטודנטלתפור

  משלחת לאורוגוואי 22

  התנדבות ב"מעילי"- מכירת בגדים יד שנייה לנזקקים.
 • שתיסטונדטיותמחייכות

  משלחת לאורוגוואי 21

  ישראל ואורוגוואי נפגשות :)
 • סטודנטיותצובעותגדר

  משלחת לאורוגוואי 20

  התנדבות במרכז לילדים בשכונת מצוקה במונטבידאו
 • סטודנטיםוקשישיםרוקדיםיחד

  משלחת לאורוגוואי 19

  התנדבות בבית האבות היהודי המקומי.
 • סטודנטיםרוקדיםעםקשישה

  משלחת לאורוגוואי 18

  התנדבות בבית האבות היהודי במונטבידאו.
 • סטודנטיםמחופשים

  משלחת לאורוגוואי 17

  התנדבות בבית האבות המקומי.
 • סטודנטוילדמשחקיםבכדור

  משלחת לאורוגוואי 16

  התנדבות במרכז לילדים בשכונת מצוקה במונטבידאו.
 • הסטודנטיםתופרים

  משלחת לאורוגוואי 15

  מתנדבים ב"מעילי" - תיקון בגדים יד שניה אשר מוצעים למכירה במכירים סמליים.
 • תמונהקבוצתיתברחוב

  משלחת לאורוגוואי 14

  מסיירים יחד בעיר העתיקה של מונטבידאו.
 • תמונהקבוצתית

  משלחת לאורוגוואי 13

  מסיירים בעיר העתיקה של מונטבידאו.
 • סטודנטיתמנגנתבגיטרה

  משלחת לאורוגוואי 12

  שרים יחד בעברית.
 • סטודנטיםלומדיםיחד

  משלחת לאורוגוואי 11

  לומדים יחד בבית משפחה יהודית מקומית.
 • תמונהקבוצתית

  משלחת לאורוגוואי 10

  מטיילים בעיר העתיקה של מנוטבידאו.
 • שתיסטודנטיותמחופשות

  משלחת לאורוגוואי 09

  התנדבות פורים בבית הספר היהודי המקומי.
 • ארבעמחברותהקבוצהיושבותעלספה

  משלחת לאורוגוואי 08

  מתארחים אצל משפחה יהודית מקומית.
 • תמונהקבוצתית

  משלחת לאורוגוואי 07

  בטיילת המפורסמת במונטבידאו.
 • תמונהקבוצתית

  משלחת לאורוגוואי 06

  בשדה התעופה בן גוריון, רגע לפני ההמראה.
 • שניסטודנטיםבשדההתעופה

  משלחת לאורוגוואי 05

  אלון ואביב בשדה התעופה בישראל, רגע לפני ההמראה לאורוגוואי
 • תמונהקבוצתיתמולקירעםדגלישראל

  משלחת לאורוגוואי 04

  תמונה קבוצתית בכניסה לתנועת הנוער הציונית "חזית הנוער"
 • צובעיםגדר

  משלחת לאורוגוואי 03

  הסטודנטים מתנדבים במרכז מקומי אשר מסייע לילדים בשכונות מצוקה.
 • הסטודנטיםבתחפושותפורים

  משלחת לאורוגוואי 02

 • התנדבותפוריםבחטיבתביניים

  משלחת לאורוגוואי 01

  הסטודנטים מתנדבים בפורים בבית הספר היהודי המקומי
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.