facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

משלחת לבריטניה, מרץ 2014, הלל במכללה האקדמית תל חי

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיםמסייריםבלונדון

  משלחת לאנגליה 04

 • סטודנטיםמטיליםברחבילונדון

  משלחת לאנגליה 03

 • סטודנטיםמטייליםבלונדון

  משלחת אנגליה 02

 • סטודנטיםבפארקבלונדון

  משלחת אנגליה 01

 • המשלחתהישראליתבלונדון-מרץ2014

  משלחת לאנגליה01

  המשלחת הישראלית בלונדון- מרץ 2014
 • מפגשהכנהבארץלקראתיציאתהמשלחת

  משלחת לאנגליה 02

  מפגש הכנה בארץ לקראת יציאת המשלחת
 • מפגשהכנהבארץלקראתיציאתהמשלחת

  משלחת לאנגליה 03

  מפגש הכנה בארץ לקראת יציאת המשלחת
 • מפגשהכנהבארץלקראתיציאתהמשלחת

  משלחת לאנגליה 04

  מפגש הכנה בארץ לקראת יציאת המשלחת
 • מפגשהכנהבארץלקראתיציאתהמשלחת

  משלחת לאנגליה 05

  מפגש הכנה בארץ לקראת יציאת המשלחת
 • מפגשהכנהבארץלקראתיציאתהמשלחת

  משלחת לאנגליה 06

  מפגש הכנה בארץ לקראת יציאת המשלחת
הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.