facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

משלחת פניקס - אוקטובר 2015

משתתפי משלחת פניקס המדהימים שלנו אשר חזרו לאחרונה ממסע של שמונה ימים בפולין וליטא. יחד עם כ-60 צעירים ממדינות חבר-העמים לשעבר הם חקרו את החיים היהודים לפני, במהלך ולאחר השואה. עם חזרתם מתחיל האתגר שלהם- ליצור יוזמות אשר יטיבו עם הוטרנים וניצולי השואה בקהילתם ויעלו נושאים רלוונטים למודעות קהל הסטודנטים הרחב בקמפוס.  אנחנו יודעים שהם יחוללו פלאים!

תכנית פניקס הינה תכנית בינלאומית ביוזמת קרן ג'נסיס הפועלת כיום כתכנית משותפת בראשות הקרן יחד עם יד ושם, הג'וינט והסוכנות היהודית.
FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • הקבוצהביער

  משלחת פניקס 01

 • הקבוצהצועדתברחוב

  משלחת פניקס 02

 • תמונהשלהקבוצההישראלית

  משלחת פניקס 03

 • הקבוצהבצילוםמהגב

  משלחת פניקס 04

 • הקבוצההישראליתבשדההתעופה

  משלחת פניקס 06

 • תמונהשלהצוותבשדההתעופה

  משלחת פניקס 05

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.