facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

עולים לבמה- מרץ 2016

היוזמה "עולים לבמה" נהגתה ע"י משתתפי תכנית "פניקס" של הלל בן גוריון. התכנית הנה פרי יוזמה של קרן ג'נסיס ונתמכת על ידה. התכנית מיועדת לסטודנטים ישראלים דוברי רוסית. כחלק מהתכנית, הקבוצה השתתפה במשלחת בפולין וליטא, שם הם פגשו סטודנטים יהודים צעירים מבריה"מ לשעבר, ביקרו באתרי זיכרון לשואה ולמדו על קהילות יהודית שהיו לפני השואה ואלו שצמחו לאחריה. עם חזרתם מהמשלחת הסטודנטים עברו תוכנית עיונית הכוללת חקירה מעמיקה של הזהות היהודית-הישראלית-הרוסית והוציאו לפועל יוזמות חברתיות למען הקהילה המקומית. "עולים לבמה" היא אחת מהם. הסטודנטים, יוזמי התכנית, הביעו רצון לעורר מודעות לסיפורי העלייה והקליטה של עולים בארץ. כעולים בעצמם, הם מרגישים שאין מרחב ובמה לשיח על חווית העלייה וברצונם לתת קול לסיפורי עליה שונים. בסיוע סטודנטים נוספים מאוניברסיטת בן גוריון, נאספו ותועדו סיפורי עליה שונים. הסיפורים שנאספו שותפו עם הקהל הרחב באירוע שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון בפני קהל של 100 סטודנטים. האירוע כלל הצגה של "תאטרון פלייבק" אשר ביצע באימפרוביזציה סיפורים מהקהל ונכחו בו, בין היתר, חה"כ קסניה סבטלובה וחה"כ עודד פורר.

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • תמונהעםחברתהכנסתקסניהסבטלובה

  עולים לבמה 1

  בתמונה: חה"כ קסניה סבטלובה שכיבדה את הסטודנטים בנוכחותה באירוע ואלון פרידמן, מנכ"ל הלל ישראל
 • תמונהעםחברתהכנסתעודדפורר

  עולים לבמה 2

  בתמונה: חה"כ עודד פורר, לשעבר מנכ"ל משרד העליה והקליטה, אלון פרידמן, מנכ"ל הלל ישראל וסטודנטים משתתפי תכנית "פניקס".
 • סטודנטיותעלהבמה

  עולים לבמה 3

 • תמונהקבוצתית

  עולים לבמה 4

  חברי תאטרון "קרטושקס" וסטודנטים משתתפי תכנית "פניקס".
 • סטודנטיתבכניסהלאולםהאירוע

  עולים לבמה 5

 • תמונהשלהקהל

  עולים לבמה 6

 • האולםמלאבסטודנים

  עולים לבמה 7

 • סטודנטיותמחייכותבקהל

  עולים לבמה 8

 • סטודנטיותלידבאנרשלהלל

  עולים לבמה 9

 • צוחקיםבקהל

  עולים לבמה 10

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.