facebook.

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
 

קבוצת זכור וכבד בהלל ספיר - אוקטובר 2015

אנו גאים להציג את קבוצת "זכור וכבד" של שנת תשע"ו בהלל ספיר! התמונות צולמו באמצע אוקטובר 2015, במהלך הכשרה דו-יומית שעברו הסטודנטים לקראת עבודתם הצפויה במהלך השנה לצד ולמען ניצולי שואה. בין היתר הם ביקרו במוזיאון "דיאלוג עם הזמן".

פרויקט זכור וכבד הנו פרויקט ארצי של הלל הפועל עם ולמען ניצולי השואה בישראל ונתמך ע"י ועידת התביעות. בהלל ספיר פועל הפרויקט בשיתוף פעולה עם המחלקה למעורבות חברתית של המכללה. 

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • קבוצתזכורוכבדנפגשיםלראשונה2015

  מפגש ראשון זכור וכבר 2015

 • הדגמהשלאיךתראההקבוצהבזיקנה

  זכור וכבד 01

 • הדגמהקושיבעלייתמדרגותבזיקנה

  זכור וכבד 02

 • תמונהשלהקבוצהבהרצאה

  זכור וכבד 03

 • במוזיאוןדיאלוגעםהזמן

  זכור וכבד 04

 • הקבוצהבהרצאה

  זכור וכבד 05

 • הקבוצהמסביבלשולחן

  זכור וכבד 06

 • הרצאהמסביבלשולחן

  זכור וכבד 07

 • במוזיאוןדיאלוגעםהזמן

  זכור וכבד 08

 • במוזיאוןדיאלוגעםהזמן

  זכור וכבד 08

הלל ישראל בע"מ חל"צ
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905


info@hillelisrael.org
972-2-588-3903

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.