לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

ברכה לחג האילנות


וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ.
(תהילים פרק א)

משל לאדם שהיה הולך במדבר

והיה רעב ועייף וצמא
ומצא אילן שפירותיו מתוקין
וצלו נאה ואמת המיים עוברת תחתיו
אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו
וכשביקש לילך אמר: 

אילן אילן, במה אברכך? 
אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין,
הרי פירותיך מתוקים;
שיהא צילך נאה,
הרי צילך נאה;
שתהא אמת המים עוברת תחתיך,
הרי אמת המים עוברת תחתיך;
אלא, יהיה רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה ע"ב
ברכה לכבוד תחילת המבחנים וחג האילנות
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.