לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

זכור וכבד

פרויקט 'זכור וכבד' קם מתוך צורך סטודנטיאלי לסייע לניצולי השואה בעקבות ידיעות על מצבם הכלכלי העגום המלווה במקרים רבים בבדידות מזהרת. מטרת הפרויקט ללמוד ולהעמיק בסוגיית השפעת זיכרון השואה על החברה הישראלית, ובמקביל חיזוק קשר אישי קבוע עם ניצולי השואה – מתוך תפיסה כי "הפנים מדברות. גילוי הפנים הוא השיח הראשון" (עמנואל לוינס).

התכנית בנויה משלושה עוגנים הקשורים וסרוגים זה לזה:

העוגן הראשון והעיקרי הוא המפגש האישי עם קשישים ניצולי שואה.

העוגן השני והגדול ביותר בהיקפו הוא הלימוד הקבוצתי בבית המדרש.

העוגן השלישי הוא תכנון והפקת אירועי התנדבות למען הקשישים ולמען העלאת המודעות למצב הניצולים בחברה הישראלית. עוגן זה במידה רבה מיישם רעיונות משני העוגנים שמעליו. 

במהלך המפגשים עם הקשישים יתמודדו הסטודנטים עם מפגש ארוך טווח ואינטימי עם אדם זר ושונה מהנמצא בחוגים החברתיים אליהם הסטודנטים רגילים. אתגר זה, בעבור שני הצדדים המשתתפים בו, מהווה הזדמנות ליצור מפגש אמיתי, המנסה להתנער מדעות קדומות ומהנחות בלתי מבוססות. דרך המפגש יכירו הצדדים זה את זה וייחשפו לאופיו של האדם, לסגנונו ולסיפורים אשר יחדיו בונים את המכלול המורכב המכונה אדם. 

הלימוד בבית המדרש יעלה על נס סוגיות מרכזיות הנוגעות לחיים בישראל ולחברה אנושית בכלל. מערכי הלימוד יעוררו בבית המדרש דיון לגבי התנהגות האדם והחברה במקרים שונים, בסוגיות שונות, ויאפשרו לפתוח צוהר למחשבה לגבי הגורמים המרכיבים את זהותנו ויקדמו ראייה ביקורתית המכוונת לשינוי ותיקון אישי. כמובן שהלימוד לא יישאר רק ברמה התיאורטית אלא דגש יושם גם על המקום האישי של המשתתף ותחומי העניין של כל אחד, וכן על גיבוש הקבוצה כקבוצת מטרה ומבחינה חברתית. 

תכנון והפקת אירועי ההתנדבות והעלאת המודעות יהוו יישום של רעיונות העולים מתוך בית המדרש ומתוך התחושות העולות במפגשים האישיים. ארגון האירועים הוא המקום בו הסטודנטים נהיים אקטיביים בתכנית ומצופה מהם "להביא את עצמם" ולעצב את אופי הפעילות בהתאם לרצונם ולעניינם. סביב יום השואה המשתתפים בתכנית מארגנים ומפעילים את אירועי "שבוע המודעות הציבורית", הקוראים למעורבות אזרחית בעיצוב זיכרון השואה ובהעלאת המודעות למצב שורדי השואה. 

העומדים בתנאי התכנית יהיו זכאים למלגה.
פרויקט 'זכור וכבד' מתקיים בשיתוף בית הלל, קרן יהל, דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה העברית,  " הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל"

  • התכנית נתמכת ע"י מענק מועידת התביעות

מתי? הלימוד יתקיים בימי ב' בשעה 18:30 וההתנדבות בימי חמישי אחה"צ.

להגשת מועמדות לתכנית 
לפרטים והרשמה:

קובי גלעדי
054-7508105
zachorhu@hillelisrael.org

תמונה של סטודנטית מהתוכנית עם ניצול שואה
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.