לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מופע פתיחת שנה פשוט שרים

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • הזמרתעלמהזוהר

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 12

 • עלמהזוהרוהנגניםעלהבמה

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 11

 • עלמהזוהרשרה

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 10

 • הקהלרוקד

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 9

 • הקהלרוקדלצדהבמהבאמופיעהלהקה

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 8

 • הזמרתעלמהזוהרוהנגןעלהעוד

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 7

 • הקהליושב

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 6

 • הקהלמסביבלבחורשעושהתעלולעםכיסאותמפלסטיק

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 5

 • הקהליושבמולהבמהבאהמופיעהלהקה

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 4

 • קהלרוקד

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 3

 • קהלרוקדבמעגל

  פשוט שרים אירוע תחילת שנה 2

 • קהלרוקד

  1פשוט שרים אירוע פתיחת שנה

צילום: הדר בשארי
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.