לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

דרושים

בימים אלו גויסו להלל ירושלים כל המשרות הפנויות
כרגע אין משרות פנויות
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.