לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

אירוע עובדים ללא שכר

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • קהל

  אירוע עובדים ללא שכר

 • המנחההואמתבפניהקהל

  אירוע עובדים ללא שכר 2

 • קהל

  אירוע עובדים ללא שכר 3

 • המנחהנואםבפניהקהל

  אירוע עובדים ללא שכר 4

צילום: שחר מהרשק
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.