לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

אירוע שבוע יום השואה

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • טקסערביוםהשואה

  חדשmedabrim&sharim_2016

 • טקסיוםהשואה

  חדשzchor-event_jerusalem_2016_A2_A5

 • טקסערביוםהשואה

  zchor-event_jerusalem_2016_A2_A5

 • הרצאהעםהסופריוסיסוכרי

  מקום השכחה בזכרון

 • קהלבשעותהערבביוםהשואה

  1טקס יום השואה

 • רןשריגמנחהערבאיךשצחקנובגטו

  שבוע יום השואה 2

 • שניצעיריםמנחיםאתטקסיוםהשואה

  שבוע יום השואה 3

 • קהלבטקסיוםהשואה

  שבוע יום השואה 4

 • רןשריגמנחהערבאיךשצחקנובגטו

  שבוע יום הזיכרון לשואה 5

 • ניצולשואה

  שבוע יום הזיכרון לשואה 6

 • רןשריגמנחהערבאיךשצחקנובגטו

  שבוע יום הזיכרון לשואה 7

צילום: גיא אוסטינסקי
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.