לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

החאפלה פשוט שרים

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • אנשיםרוקדים

  החאפלה 1

 • אנשיםרוקדים

  החאפלה 2

 • האומניםשרים

  החאפלה 3

 • בחוררוקד

  חאפלה 4

 • אנשיםרוקדים

  חאפלה 5

 • הנגניםמנגנים

  חאפלה 6

 • בחורהיושבתושותהכוסייןבאירוע

  חאפלה 7

 • אנשיםמנגניםושרים

  חאפלה 8

 • בחוררוקד

  חאפלה 10

 • אנשיםרוקדים

  חאפלה 9

 • מגווןשלקהלרוקדיםושמחים

  החאפלה

צילום:הדר בשארי
הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.