לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

היהודים ההרריים

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • המוזיקאיפרץאליהומחזיקבכלינגינה

  היהודים ההרריים 1

 • תמונהשלהקהל

  היהודים ההרריים 2

 • תמונהשלהקהל

  היהודים ההרריים 3

 • תמונהשלהנגןפרץאליהו

  היהודים ההרריים 4

 • תמונהשלהקהל

  היהודים ההרריים 5

 • תמונהשלהנגןאליהופרץ

  היהודים ההרריים 6

הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.