לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

חג ההודיה 2014

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיםשהגיעולארוחתחגההודיההתמונהמצולמתבשחורלבן

  חג ההודיה 2014 1

 • סטודנטיםשהגיעולארוחתחגההודיה

  חג ההודיה 2014 2

 • סטודנטיםשהגיעולארוחתחגההודיה

  חג ההודיה 2014 3

 • סטודנטיםשהגיעולארוחתחגההודיה

  חג ההודיה 2014 4

 • הרביהונתןיודריןמנחהמשחקנושאפרסים

  חג ההודיה 2014 6

 • סטודנטיםשהגיעולארוחתחגההודיה

  חג ההודיה 2014 5

 • הרבראובןגראודנרמסביראתמשמעותחגההודיה

  חג ההודיה 2014 8

 • הסטנדפיסטדוידקילימניקמעבירערבמצחיק

  חג ההודיה 2014 7

 • תמונהשלהקהל

  חג ההודיה 2014 9

 • תמונהשלסטודנטיותשהגיעולארוחתהחג

  חג ההודיה 2014 10

 • תמונהשלהסטודנטיםשהגיעולארוחתהחג

  חג ההודיה 2014 11

 • תמונהשלמנחתהערב

  חג ההודיה 2014 12

הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.