לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

גברת עם סלים תשע"ט

FULLSCREEN.
2/30

PLAY.
PAUSE.

«

»

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 4

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 1

 • סטודנטיםשלהללמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 2

 • סטודנטיםשלהללירושליםשמתנדביםעםקשישיםבשוק

  גברת עם סלים 3

הלל באוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז הלל ישראל ע"ש אדגר ברונפמן ז"ל
בנין יוסף מאיירהוף
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים, 91905

infoHebrewU@hillelisrael.org
972-2-588-3902

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.