לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

צוות

 • לי כהן

  מנהלת הלל באוניברסיטת בן גוריון
  leec@hillelisrael.org
  08-6236348 • צור בלנק

  רכז תכנית הטריפל
  am.bgu@hillelisrael.org
  055-8812357

  צור הינו סטודנט שנה רביעית במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. כבן להורים שעלו לישראל משני קצוות שונים תמיד התעניין ביהדות התפוצות ובשנת הלימודים תשע"ה השתתף במשלחת הלל לאורגוואי שם נחשף לראשונה לארגון. עם חזרת המשלחת הוביל פרויקט עדות של ניצולי שואה בשפה הרוסית במרכז הקליטה "יעלים". צור מרכז את תכנית הטריפל המשותפת לשלושה מרכזי הלל במהלכה יצאו המשתתפים למשלחת בהלל ברלין יחד עם הלל מונטריאול. זו השנה השנייה שלו כרכז, והשנה פעילותו תתמקד בהוצאה לפועל של מיזם חברתי בקהילה לאור חווית המשלחת. 
 • טל ויצמן

  מתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור
  shivukbgu@hillelisrael.org
  054-7754632

  טל הנה סטודנטית שנה ב' לחינוך ולניהול. את חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות רכשה מהבית מאחר ואמה עשתה עלייה מארה"ב. על פעילות הלל שמעה לראשונה מאמה וזאת מאחר והיא לקחה חלק בפעילות הלל באוניברסיטה בארה"ב. במהלך שירותה הצבאי השתתפה בתכנית "תגלית" וכך הבינה כמה גם הסברה ישראלית יהודית חשובה. לאחר הצבא עשתה משלחת קצרה במחנות קיץ בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית, שם המשיכה את המסע שלה בעקבות הזהות היהודית של יהודי התפוצות והקשר בינהם ליהודים של ארץ ישראל. השנה היא תתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור כחלק מהזדהותה לארגון ורצונה להתפתח מבחינה אישית.

   

   

  טל הנה סטודנטית שנה ב' לחינוך ולניהול. את חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות רכשה מהבית מאחר ואמה עשתה עלייה מארה"ב. על פעילות הלל שמעה לראשונה מאמה וזאת מאחר והיא לקחה חלק בפעילות הלל באוניברסיטה בארה"ב. במהלך שירותה הצבאי השתתפה בתכנית "תגלית" וכך הבינה כמה גם הסברה ישראלית יהודית חשובה. לאחר הצבא עשתה משלחת קצרה במחנות קיץ בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית, שם המשיכה את המסע שלה בעקבות הזהות היהודית של יהודי התפוצות והקשר בינהם ליהודים של ארץ ישראל. השנה היא תתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור כחלק מהזדהותה לארגון ורצונה להתפתח מבחינה אישית. 
  טל הנה סטודנטית שנה ב' לחינוך ולניהול. את חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות רכשה מהבית מאחר ואמה עשתה עלייה מארה"ב. על פעילות הלל שמעה לראשונה מאמה וזאת מאחר והיא לקחה חלק בפעילות הלל באוניברסיטה בארה"ב. במהלך שירותה הצבאי השתתפה בתכנית "תגלית" וכך הבינה כמה גם הסברה ישראלית יהודית חשובה. לאחר הצבא עשתה משלחת קצרה במחנות קיץ בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית, שם המשיכה את המסע שלה בעקבות הזהות היהודית של יהודי התפוצות והקשר בינהם ליהודים של ארץ ישראל. השנה היא תתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור כחלק מהזדהותה לארגון ורצונה להתפתח מבחינה אישית. 
  טל הנה סטודנטית שנה ב' לחינוך ולניהול. את חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות רכשה מהבית מאחר ואמה עשתה עלייה מארה"ב. על פעילות הלל שמעה לראשונה מאמה וזאת מאחר והיא לקחה חלק בפעילות הלל באוניברסיטה בארה"ב. במהלך שירותה הצבאי השתתפה בתכנית "תגלית" וכך הבינה כמה גם הסברה ישראלית יהודית חשובה. לאחר הצבא עשתה משלחת קצרה במחנות קיץ בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית, שם המשיכה את המסע שלה בעקבות הזהות היהודית של יהודי התפוצות והקשר בינהם ליהודים של ארץ ישראל. השנה היא תתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור כחלק מהזדהותה לארגון ורצונה להתפתח מבחינה אישית. 
  טל הנה סטודנטית שנה ב' לחינוך ולניהול. את חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות רכשה מהבית מאחר ואמה עשתה עלייה מארה"ב. על פעילות הלל שמעה לראשונה מאמה וזאת מאחר והיא לקחה חלק בפעילות הלל באוניברסיטה בארה"ב. במהלך שירותה הצבאי השתתפה בתכנית "תגלית" וכך הבינה כמה גם הסברה ישראלית יהודית חשובה. לאחר הצבא עשתה משלחת קצרה במחנות קיץ בארה"ב מטעם הסוכנות היהודית, שם המשיכה את המסע שלה בעקבות הזהות היהודית של יהודי התפוצות והקשר בינהם ליהודים של ארץ ישראל. השנה היא תתמחה בניהול אתר ויחסי ציבור כחלק מהזדהותה לארגון ורצונה להתפתח מבחינה אישית.  • רעות צדוק

  רכזת שיווק ופרסום
  infobgu@hillelisrael.org
  052-6907319

  רעות הינה סטודנטית בשנה השנייה ללימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. נחשפה לראשונה לפעילות של הילל במהלך פרויקט "השליחים למחנות הקיץ" של הסוכנות היהודית בו לקחה חלק. הינה בעלת ניסיון בעבודה עם נוער, בדגש על פרויקטים חינוכיים לנוער יהודי מהתפוצות. עבדה בפרויקטים כמו "מסע" ו"החוויה הישראלית". בשנה האחרונה השתתפה בפרויקט בנושא הסכסוך הישראלי- פלסטיני אשר התקיים בגרמניה. רעות הצטרפה השנה להלל בן גוריון כרכזת פרסום ושיווק מתוך תחושת ההזדהות עם ערכי הארגון ופעילותיו. 

    • שיר עזריה

  רכזת תכנית אחד העם ומתמחה בתכנית הלל עולמי
  echadhaam@hillelisrael.org
  054-6738093

  שיר הנה סטודנטית שנה שנייה ללימודי פוליטיקה וממשל, ניהול ויישוב סכסוכים ומשלבת חטיבה בלימודי אירופה. בשנת תשע"ו שיר הצטרפה לפעילות הלל בן גוריון בקמפוס במסגרת הפרקטיקום החברתי של מלגת שגרירי רוטשילד. במהלך השנה השתתפה בתכנית "זכור וכבד" במסגרתה התנדבה עם ניצולת שואה ועברה מספר סדנאות חינוכיות בנושא. לאחר שתכנית זו הייתה משמעותית עבורה, השנה נבחרה לרכז את תכנית "אחד העם". כחלק מפעילות זו תהיה אחראית על סטודנטים אשר מתנדבים עם עולים חדשים מכל הגילים וביחד איתם תנסה לגשר על הפערים בהשתלבותם בחברה הישראלית. יתרה מזאת, שיר עתידה להשתתף בתכנית הלל העולמי במסלול "צדק ותיקון עולם". זוהי תכנית התמחות המפגישה בין סטודנטים מניו יורק לבין סטודנטים מישראל במהלכה תטוס להתמחות קצרה במרכז הלל בניו יורק.
סהר חוביאן
מתמחה הלל עולמי
saharkhoubian@gmail.com
054-73333065

סהר הנה סטודנטית שנה ב' לניהול ופוליטיקה וממשל. נושא העמיות היהודית וההסברה היה תמיד קרוב ללבה, ובמהלך השירות הצבאי התלוותה לסטודנטים יהודים מרחבי העולם במסגרת התכנית "תגלית". כמו-כן זו כבר השנה השנייה בה משתתפת בתכנית למאבק באנטישמיות בשיתוף משרד החוץ והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. סהר מדריכת נוער בתכנית "נטע" לעידוד מצוינות טכנולוגית ומנהיגות חברתית.  מתוך תחושת ההזדהות עם ערכי הארגון ופעילותיו, סהר תיקח השנה חלק בארגון בתור מתמחה בתכנית "הלל עולמי".


צור בלנק

רכז המשלחת לגרמניה
 
055-8812357
 

צור הינו סטודנט שנה שלישית במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. כבן להורים שעלו לישראל משני קצוות שונים תמיד התעניין ביהדות התפוצות ובשנה שעברה השתתף במשלחת הלל לאורגוואי שם נחשף לראשונה לארגון. עם חזרת המשלחת הוביל פרויקט עדות של ניצולי שואה בשפה הרוסית במרכז הקליטה "יעלים". השנה צור מרכז את המשלחת לגרמניה בתמיכת משפחת ווהל, במסגרת מלגת "שגרירי רוטשילד" שבה הוא נוטל חלק זו השנה השלישית.
 

הלל באוניברסיטת בן גוריון
מתחם דיקן הסטודנטים, בית הסטודנט,
חדר 244 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

infobgu@hillelisrael.org
972-8-6236348

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.