לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מועמדות למוזה מקומית תשפ

:לחץ כאן כדי למלא טופס הגשת מועמדות.
הלל באוניברסיטת בן גוריון
מתחם דיקן הסטודנטים, בית הסטודנט,
חדר 244 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

infobgu@hillelisrael.org
972-8-6236348

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.