לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

יוזמות

משתתפי התכנית מסע בעקבות יוזמים שני פרויקטים לאחר משלחת ושנה של עיבוד תכנים עיוניים

מכתבי ניצחון
​הסטודנטים מחפשים מכתבים שנכתבו ברוסית בתקופת מלחמת העולם השנייה. מטרת הפרויקט להנציח את המכתבים בדרך ייחודית שתעורר את הסיפורים שמזמן הפכו למילים נשכחות על גבי דפי ישנים. את המכתבים נאגד, נתרגם ונפיץ ברבים

מסע בעקבות האופנה
​לפרויקט שיעסוק באופנה בין דורית בבריה"מ לשעבר, נבקש שתשלחו לנו תמונות משני דורות לפחות,  המתעדות מצים דומים. למשל, שמלת חתונה מיום הנישואים של סבתא ואת השמלה שבתה לבשה ביום חתונתה. תמונות נבחרות יוצגו בתערוכה ייחודי

את הצילומים והמכתבים ניתן לסרוק ולשלוח אלינו כקובץ או להגיע למשרדנו בדיקאנט בבית הסטודנט ואנו נסרוק בשבילכם
masa@hillelisrael.org :למידע נוסף


הלל באוניברסיטת בן גוריון
מתחם דיקן הסטודנטים, בית הסטודנט,
חדר 244 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

infobgu@hillelisrael.org
972-8-6236348

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.