לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

רכז.ת תכנית משלחת דוברת רוסית

Fill out my online form.
הלל באוניברסיטת בן גוריון
מתחם דיקן הסטודנטים, בית הסטודנט,
חדר 244 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

infobgu@hillelisrael.org
972-8-6236348

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.