לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

משלחות

מטרת המשלחות היא יצירת מפגש בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים אחרים ברחבי העולם. מתוך רצון לאפשר הכרות פתוחה ושוויונית בין הזהויות היהודיות השונות, הכרות אשר תביא להעשרה והכרה הדדיים. במהלך השנה יהיו משלחות של ישראלים שיטוסו לחו"ל למפגש ועשייה עם קהילות יהודיות בתפוצות, ויהיו משלחות שיגיעו לארץ לפעילות משותפת עם סטודנטים ישראלים. 
משלחת קונקטק מאי 2014.
משלחת סטודנטים מבוסטון 2014
הלל באוניברסיטת חיפה
בניין בית הסטודנט, קומה 3, חדר 373
חיפה

infoHaifaU@hillelisrael.org
972-4-8240684

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.