לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מפגשים בדרכים

מפגשים בדרכים הנה תכנית הכוללת משלחת סטודנטים מהלל ישראל למרכזי הלל בקמפוסים בחוף המערבי בארה"ב. מטרת המשלחת לחבר בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים בארה"ב ולעודד שיח וקשר עם ישראל והכרת המשפחה היהודית הרחבה הפזורה ברחבי העולם.

במסגרת התכנית תצא משלחת של סטודנטים ממרכזי הלל בישראל לקמפוסים וקהילות בחוף המערבי בארה"ב, למפגש עם סטודנטים במרכזי הלל בארה"ב.

התכנית כוללת מפגשי הכנה בארץ ושישים שעות פעילות בהלל לפני ולאחר המשלחת, עד יוני 2016.

המשלחת השנה תתקיים בין התאריכים 4/4/2016 - 15/4/2016.התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנת הלימודים השנייה לתואר (למעט סטודנטים של שנה שלישית של תואר שאורכו 4 שנים).

ההשתתפות בתכנית מותנית בתשלום דמי השתתפות סמליים בגובה $300

ההרשמה למשלחת 2016 הסתיימה! 

טופס הרשמה: 

הלל בבינתחומי הרצליה
ת.ד. 167 הרצליה 46150

infoidc@hillelisrael.org
972-9-960-2892

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.