לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מפרשים קבוע

מפרשים קבוע מורכבת ממספר תכניות העוסקות בחברה הישראלית, עמיות יהודית וזהות יהודית ממגון נקודות מבט והיביטים.

התוכניות המוצעות הן:

שבת אחים גם יחד 

חיים בסרט

שורשים

רדיו חזק

על מנת לקרוא עוד, יש ללחוץ על שם התוכנית.

כל התכניות משותפות לסטודנטים ישראלים ובינלאומיים. על מנת להירשם לאחת התכניות, יש למלא את טופס ההרשמה.

למידע נוסף, יש לפנות אל אילנית, רכזת תכניות ואירועי תרבות: rpidc@hillelisrael.org

 

 
הלל בבינתחומי הרצליה
ת.ד. 167 הרצליה 46150

infoidc@hillelisrael.org
972-9-960-2892

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.