לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

הלל במכללה האקדמית ספיר

הלל במכללה האקדמית ספיר התחיל את דרכו ב-2007 במטרה לעודד סטודנטים לקחת אחריות על זהותם היהודית, דרך עשייה משמעותית בקהילת האזור, מפגש עם צעירים יהודים מהתפוצות, היכרות מחודשת עם הערכים היהודים ואלפי שנות תרבות יהודית עשירה.

עבור צעירים רבים בישראל של היום יש חשיבות גדלה והולכת להבנת זהותם הישראלית, באופן המנותק מיהדותם. משימתנו היא  לאפשר דרך חדשה להכיר ולחוות את היהדות. ללא השתייכות לקו, תנועה או זרם מסוים. דרך סבלנית ומקבלת המזמינה לדיון כל קול, תחושה ודעה, לטובת התפתחות, התחדשות ולמידה.

סטודנטים מדברים בדשא.
פתיחת שנה בהלל במכללה האקדמית ספיר
הלל במכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון 79165

infosapir@hillelisrael.org
972-77-980-2379

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.