לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מסע בעקבות

תכנית שנתית יוקרתית הכוללת מפגשי העשרה עם מנהיגים בחברה הישראלית, עשייה חברתית ומעורבות בקהילה והשתתפות במשלחת פניקס לפולין וליטא.

במשך השנה הסטודנטים עוברים תכנית עיונית לפני ואחרי המשלחת אשר עוסקת במורכבות הזהות הישראלית-יהודית-(וקהילת דוברי ה)רוסית. כחלק מהתכנית מוציאים הסטודנטים אל הפועל יוזמות המטיבות עם האוכלוסייה המקומית ומעלות את סוגיות התכנית למודעות הסטודנטים. 

 
תכנית מסע בעקבות היא פרי יוזמה של קרן ג'נסיס ונתמכת על ידה.

לפרטים נוספים: masa@hillelisrael.org

 

מסע בעקבות

 


הלל במכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון 79165

infosapir@hillelisrael.org
972-77-980-2379

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.