לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

התנדבות בקהילה

בהלל אנו מאמינים בשילוב החשוב בין עשיה ולימוד. לא מספיק ללמוד על עקרונות כגון "צדק" ו"תיקון עולם" אלא יש לתרגם זאת למעשים. לא מספיק לעשות ולהתנדב אלא יש לעשות זאת ממקום של ידיעה והבנה. לכן, הלל מפעיל מספר תכניות התנדבות אשר משלבות התנדבות עם קהילות נזקקות (כגון התנדבות עם ניצולי שואה, עם קשישים או עם עולים חדשים) יחד עם מפגשי לימוד, העמקה והעשרה.

מפגש פתיחה זכור וכבד 2013.זכור וכבד, מפגש לימוד
הלל במכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון 79165

infosapir@hillelisrael.org
972-77-980-2379

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.