לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

מפגש עם סטודנטים מרחבי העולם

במהלך השנה מגיעות להלל במכללה האקדמית ספיר משלחות וקבוצות סטודנטים מנהיגים ממרכזי הלל ומוסדות להשכלה גבוהה מהמובילים בעולם. מפגשים אלה מספקים הזדמנות מצוינת לשיח כן אודות החיים בישראל, והחיים של צעירים יהודיים בחו"ל, על המחבר והמפלג. במהלך מפגשים אלה נוצרים קשרים אישיים בין הסטודנטים, המהווים תשתית להמשך שיח עצמאי. 
מפגשים מסוג זה מתקיימים לאורך השנה במועדים שונים, ניתן לעקוב אחר פרסומים ברשתות החברתיות ובלוחות המודעות במכללה.


מסע מדורת השבט
מסע בנגב
הלל במכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון 79165

infosapir@hillelisrael.org
972-77-980-2379

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.