לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

הרשמה לתכנית פרשים בלילה

Fill out my online form.
הלל במכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון 79165

infosapir@hillelisrael.org
972-77-980-2379

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.