arrow-left.
מפגש הכנה פניקס ביד ושם
arrow-right.
 • • • •

מי אנחנו

הלל העולמי הינו ארגון הסטודנטים היהודיים הגדול והוותיק בעולם אשר פועל בלמעלה מ550 מרכזים בארה"ב, קנדה, דרום אמריקה, אוסטרליה, אירופה וישראל. הארגון פועל משנת 1923 כמרחב פלורליסטי המקיים מפגשים, תכניות ואירועים לסטודנטים יהודיים מקשת רחבה של השקפות ואמונות.

מרכזי הלל פועלים בהשראתו של הלל הזקן שהיה אישיות בולטת בחכמי ארץ ישראל בתקופת הורדוס. כינויו "הזקן" ניתן לו בשל חכמתו ומעמדו -הוא היה חבר במועצת הזקנים ולימים התמנה לנשיא הסנהדרין.
הלל הזקן היה חדשן בתחום לימוד תורה וההלכה. הוא פתח את שערי בית המדרש לכל החפץ ללמוד, ושינה את אופיו של בית המדרש ממוסד אליטיסטי - למוסד עממי. לצד פעולתו כאיש הלכה נודע הלל כאישיות מוסרית, רחבת אופקים ורחבת לב, מלאה באהבת הבריות - על כך מעידות אמרותיו הרבות, ובהן:
"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", "לא הביישן לָמֵד ולא הקפדן מלמד", "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש".

הרשמה לקבלת עדכונים

 

חדשות הלל

loadinggraphic

לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.
הלל באוניברסיטת תל אביב
בית התפוצות אוניברסיטת תל אביב,
ת.ד. 39359 תל אביב 61392


hilleltlv@hillelisrael.org
972-3-640-7961

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.