לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

הלל בטכניון

הלל בטכניון נועד לפעול להנעת הסטודנטים לחקר ושיח על זהותם ולבחון את חיבורם לקהילות יהודיות ברחבי העולם דרך עשיה משמעותית בקהילה, במדינה ובעם היהודי.
.הלל בטכניון מציע מגוון פעילויות לימוד המשלבות תרבות, מפגשי העשרה ועשיה חברתית

הלל בטכניון ובאוניברסיטת חיפה- פותחים את שנת פעילות תשע"זהלל בטכניון
חיפה

infoTechnion@hillelisrael.org
972-4-8240684

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.