לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

אחד העם

תכנית אחד העם מיועדת לסטודנטים הזכאים למלגה תמורת מעורבות חברתית וקהילתית. משתתפי התכנית יקיימו פעילות קהילתית באופן קבוע במסגרת הפרויקט האזורי "בית ראשון במולדת". במסגרת בית ראשון במולדת יפגשו הסטודנטים אחת לשבוע עם משפחות עולים צעירות אשר מבקשות להיקלט בחברה הקיבוצית ויעזרו להן להתאקלם, להתחבר ולהכיר את האזור. הסטודנטים יכירו את האתגרים השונים עימם מתמודדים העולים ויחשפו לזהויות, מסורות ודעות אותם מביאים העולים אתם לארץ. זוהי הזדמנות ייחודית לראות את העם היהודי על תרבויותיו וגווניו, וזאת מבלי לעזוב את הגליל העליון. במקביל להתנדבות הסטודנטים עם העולים החדשים משתתפי התכנית יעברו תכנים מעשירים ומגוונים בנושא "עמיות יהודית" ו"זהות יהודית ישראלית", ויקיימו על כך שיח. התכנית מבוססת על דיון במעגלי השייכות שלנו כיהודים. החל משאלות העוסקות במושג העמיות היהודית, מה הופך אותנו לעם? דרך מרכיביו של העם, רבדיו וגווניו ועד למקומו של כל אחד מהמשתתפים ביחס לעם היהודי .והקשר שלו לישראל ולגליל בפרט סטודנטים מתנדבים עם ילדים עולים  
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירי:054-7614441
אחד העם.
הלל במכללה האקדמית תל חי
אצל דקנאט הסטודנטים המכללה האקדמית תל חי
ד.נ גליל עליון 12210

infoTelHai@hillelisrael.org

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.