לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

הרשמה למשלחת לקליפורניה

Fill out my online form.
הלל במכללה האקדמית תל חי
אצל דקנאט הסטודנטים המכללה האקדמית תל חי
ד.נ גליל עליון 12210

infoTelHai@hillelisrael.org

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.