לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

סיפורה של עיר

סיפורה של עיר הנה תכנית המתעמקת בחשיבות של הזיכרון כמאפיין מרכזי של העם היהודי ואחד מאבני הבסיס העיקריים לשמירתו של העם במשך אלפיים שנה. במסגרת התכנית, הקבוצה לוקחת חלק במפגשי לימוד קבועים בנושאים אלה ובוחנת את נושא הזיכרון מזוויות רבות: מתוך המקורות היהודיים השונים, מתוך נקודת מבטם של היסטוריונים וחוקרי תרבות, מתוך חקירה עצמית של הנרטיב האישי, סדנאות צילום, סדנאות תאטרון ועוד. 

המשימה מבוססת על  תהליך היכרות מעמיק ומשמעותי של סטודנטים ממכללת תל חי עם דור המייסדים בקריית שמונה ומשפחותיהם, במטרה לעמוד על המתח בין הסיפור האישי לקולקטיבי וחשיפה של הסיפורים לקהל רחב יותר. 

פתיחת תערוכה סיפורה של עיר


     סיפורה של עיר הינה תכנית המתעמקת בחשיבות של הזיכרון כמאפיין מרכזי של העם היהודי ואחד מאבני הבסיס העיקריים לשמירתו של העם במשך אלפיים שנה.    במסגרת התכנית, הקבוצה לוקחת חלק במפגשי לימוד קבועים בנושאים אלה ובוחנת את נושא הזיכרון מזוויות רבות: מתוך המקורות היהודיים השונים, מתוך נקודת מבטם של היסטוריונים וחוקרי תרבות, מתוך חקירה עצמית של הנרטיב האישי, סדנאות צילום, סדנאות תיאטרון ועוד. 
 המשימה מבוססת על  תהליך היכרות מעמיק ומשמעותי של סטודנטים ממכללת תל חי עם דור המייסדים בקריית שמונה ומשפחותיהם. במטרה לעמוד על המתח בין הסיפור האישי לקולקטיבי וחשיפה של הסיפורים לקהל רחב יותר.  במסגרת "ועידת אצבע הגליל" , יוצגו בתערוכת צילום תכנים שכוללים את סיפוריהם המרתקים של התושבים ואת תהליך התיעוד אותו ביצעו הסטודנטים.
     סיפורה של עיר הינה תכנית המתעמקת בחשיבות של הזיכרון כמאפיין מרכזי של העם היהודי ואחד מאבני הבסיס העיקריים לשמירתו של העם במשך אלפיים שנה.    במסגרת התכנית, הקבוצה לוקחת חלק במפגשי לימוד קבועים בנושאים אלה ובוחנת את נושא הזיכרון מזוויות רבות: מתוך המקורות היהודיים השונים, מתוך נקודת מבטם של היסטוריונים וחוקרי תרבות, מתוך חקירה עצמית של הנרטיב האישי, סדנאות צילום, סדנאות תיאטרון ועוד. 
 המשימה מבוססת על  תהליך היכרות מעמיק ומשמעותי של סטודנטים ממכללת תל חי עם דור המייסדים בקריית שמונה ומשפחותיהם. במטרה לעמוד על המתח בין הסיפור האישי לקולקטיבי וחשיפה של הסיפורים לקהל רחב יותר.  במסגרת "ועידת אצבע הגליל" , יוצגו בתערוכת צילום תכנים שכוללים את סיפוריהם המרתקים של התושבים ואת תהליך התיעוד אותו ביצעו הסטודנטים.
     סיפורה של עיר הינה תכנית המתעמקת בחשיבות של הזיכרון כמאפיין מרכזי של העם היהודי ואחד מאבני הבסיס העיקריים לשמירתו של העם במשך אלפיים שנה.    במסגרת התכנית, הקבוצה לוקחת חלק במפגשי לימוד קבועים בנושאים אלה ובוחנת את נושא הזיכרון מזוויות רבות: מתוך המקורות היהודיים השונים, מתוך נקודת מבטם של היסטוריונים וחוקרי תרבות, מתוך חקירה עצמית של הנרטיב האישי, סדנאות צילום, סדנאות תיאטרון ועוד. 
 המשימה מבוססת על  תהליך היכרות מעמיק ומשמעותי של סטודנטים ממכללת תל חי עם דור המייסדים בקריית שמונה ומשפחותיהם. במטרה לעמוד על המתח בין הסיפור האישי לקולקטיבי וחשיפה של הסיפורים לקהל רחב יותר.  במסגרת "ועידת אצבע הגליל" , יוצגו בתערוכת צילום תכנים שכוללים את סיפוריהם המרתקים של התושבים ואת תהליך התיעוד אותו ביצעו הסטודנטים.
הלל במכללה האקדמית תל חי
אצל דקנאט הסטודנטים המכללה האקדמית תל חי
ד.נ גליל עליון 12210

infoTelHai@hillelisrael.org

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.